318 Andělské číslo Duchovní význam

Podrobný význam 318 jednočíslí

Angelské číslo 318 představuje spektrum energií čísla 3, čísla 1, čísla 8

Trojka v poselství andělů je s největší pravděpodobností obvyklým vyjádřením skutečnosti, že děláte vše správně, ale na půl plynu. Měli byste aktivněji využívat své talenty, abyste dosáhli hmatatelnějších výsledků. Zapojte představivost a budete schopni vidět možnosti seberealizace, kterým jste dříve nevěnovali pozornost. Možná je čas rozšířit si obzory.

Jednička je alarm. Andělé vás varují, že budete čelit velmi vážným překážkám ve směru, který jste si vybrali (vlastně ve správném směru). Nebude možné je obejít. Využijte vlastností Jediného – síly, odvahy a schopnosti čelit obtížím sám – a „prolomte řady nepřítele“.

Osmička v andělském poselství je důkazem, že všechny úspěšné kroky, které jsi v nedávné minulosti podnikl ke zlepšení svého finančního a společenského postavení, byly naplněním nebeské vůle. Proto ti nic nebrání v tom, abys postupoval stejným směrem, dokud se okolnosti tvého života nezmění.