345 Andělské číslo Duchovní význam

Podrobný význam 345 jednočíslí

Angelské číslo 345 představuje spektrum energií čísla 3, čísla 4, čísla 5

Trojka v poselství andělů je s největší pravděpodobností obvyklým vyjádřením skutečnosti, že děláte vše správně, ale na půl plynu. Měli byste aktivněji využívat své talenty, abyste dosáhli hmatatelnějších výsledků. Zapojte představivost a budete schopni vidět možnosti seberealizace, kterým jste dříve nevěnovali pozornost. Možná je čas rozšířit si obzory.

„Příliš mnoho času věnujete svým povinnostem,“ to znamená čtyřka v andělském poselství. Nevýhody v osobním životě – nebo jeho úplnou absenci – však nelze nahradit tvrdou prací. Píle je vynikající vlastnost. Ale pouze ve spojení s dalšími podstatnými složkami vašeho života přináší pocit štěstí.

Pětka je v tomto případě značkou „Stop“ na cestě vedoucí přímo k tomu, že zůstanete na suchu. Vaše nestřídmost v honbě za požitky, promiskuita a nestálost povedou k nevyhnutelnému zhroucení ve všech segmentech vašeho života. Poselství andělů naznačuje, že nyní je konečný termín, kdy ještě můžete „změnit tempo“. Pak už bude pozdě.