Alexej Rykov

Alexej Ivanovič Rykov byl ruský bolševický revolucionář a sovětský politik, v letech 1924-1929 premiér Ruska a 1924-1930 premiér Sovětského svazu. Byl jedním z obviněných v ukázkových procesech Josefa Stalina během Velké čistky.
Rykov vstoupil v roce 1898 do Ruské sociálně demokratické dělnické strany a po jejím rozdělení na bolševickou a menševickou frakci v roce 1903 se přidal k bolševikům vedeným Vladimírem Iljičem Leninem. Aktivně se účastnil ruské revoluce v roce 1905. Měsíce před Říjnovou revolucí v roce 1917 se stal členem petrohradského a moskevského sovětu a na VI. sjezdu bolševické strany v červenci a srpnu téhož roku byl zvolen do ústředního výboru bolševické strany. Umírněný Rykov se často dostával do politických konfliktů s Leninem a radikálnějšími bolševiky, ale přesto se ukázal jako vlivný, když Říjnová revoluce nakonec svrhla ruskou prozatímní vládu, a jako takový zastával v nové vládě mnoho funkcí, od října-listopadu jako lidový komisař pro vnitřní záležitosti na prvním seznamu Rady lidových komisařů, které předsedal Lenin.