Alison Simmonsová – Lidé – Berggruenův institut

Biografie

Alison Simmonsová, členka poroty výroční Berggruenovy ceny, je profesorkou filozofie Samuela H. Wolcotta a profesorkou Harvardovy univerzity. Doktorát z filozofie získala v roce 1994 na Pensylvánské univerzitě. Její hlavní oblastí výzkumu a výuky je filosofie raného novověku (17. a 18. století) se zvláštním zaměřením na teorie mysli, vztah mezi myslí a tělem, vztah mezi myslí a světem a způsob, jakým se naše chápání těchto vztahů měnilo od klasické řecké filosofie po současnou. V současné době píše knihu s názvem Beyond Dualism: Descartes on the Human Condition . Vydává také interdisciplinární knihu o vědomí pro řadu Oxford Philosophical Concepts. Mezi její poslední články patří „Leibnizian Consciousness Re-Considered“, „Sensory Perception of Body: Meditace 6.5“, „Cartesian Consciousness Reconsidered“, „Re-Humanizing Descartes“, „Sensation in Malebranchean Mind“ a „Guarding the Body: A Cartesian Phenomenology of Perception“. Na Harvardu byl profesor Simmons v letech 2006-2007 spolupředsedou pracovní skupiny pro všeobecné vzdělávání, která vypracovala návrh nového programu všeobecného vzdělávání pro Harvard College.

.