COVID-19: Vakcína Pfizer/BioNTech

Britské regulační orgány vydaly varování, že osoby, které v minulosti trpěly závažnými alergickými reakcemi, by v současné době neměly dostávat vakcínu Pfizer/BioNTech.

Incidenty se týkají dvou zdravotnických pracovníků, kteří po včerejším podání vakcíny utrpěli alergické reakce, ale od té doby se uzdravili.

Šéfka MHRA Dr. June Raineová sdělila poslancům z výboru pro zdraví a vědu Dolní sněmovny: „Včera večer jsme se zabývali dvěma případy alergických reakcí. Z velmi rozsáhlých klinických studií víme, že se nejednalo o charakteristický rys. Pokud však nyní potřebujeme posílit naše doporučení, když máme tuto zkušenost u zranitelných populací, skupin, které byly vybrány jako prioritní, dostaneme toto doporučení okamžitě do terénu.“

Pfizer UK uvedl ve svém prohlášení: „Úřad MHRA nás informoval o dvou hlášeních žluté karty, která mohou souviset s alergickou reakcí v důsledku podání vakcíny COVID-19 BNT162b2.“

„Jako preventivní opatření vydal úřad MHRA dočasné pokyny pro NHS, zatímco provádí šetření, aby plně porozuměl každému případu a jeho příčinám. Společnosti Pfizer a BioNTech podporují MHRA v tomto šetření.

„V klíčové fázi 3 klinického hodnocení byla tato vakcína obecně dobře snášena a nezávislý výbor pro monitorování údajů nezaznamenal žádné závažné bezpečnostní problémy. Do studie bylo dosud zařazeno více než 44 000 účastníků, z nichž více než 42 000 obdrželo druhou vakcinaci.“

Údaje ze studie

Údaje zveřejněné americkým úřadem FDA ukazují malý počet alergických reakcí hlášených jak ve skupině s vakcínou, tak ve skupině s placebem (0 případů).63 % a 0,51 %).

Profesor Peter Openshaw, bývalý prezident Britské imunologické společnosti při Imperial College v Londýně, v komentáři prostřednictvím Science Media Centre uvedl:

: „

Dr Raine rovněž poslancům sdělil, že „přicházejí balíčky dat k vakcíně AstraZeneca/Oxford“. Nezavázala se k datu rozhodnutí, ale uvedla, že „práce probíhají intenzivně a s velkou vědeckou důkladností.“

Byla dotázána na přístup poloviční dávky a plné dávky, který dává lepší výsledky než dvě plné dávky. „Je zřejmé, že se velmi zajímáme o možné důvody, proč mají různé dávky rozdílný údaj o účinnosti. Ale stanovisko je takové, že se budeme zabývat každým důkazem.“

Dodala: „Ke stanovisku dospějeme na základě všech dokončených studií a analýz. A součástí toho bude samozřejmě i důkladné prozkoumání podkladů pro vhodné dávkovací schéma pro obyvatele Spojeného království.“