Apple mod FBI: All Writs Act's alder bør ikke udelukke brugen

En føderal dommer i Californien har udstedt en kendelse, der beordrer Apple til at hjælpe FBI med at få adgang til data på en iPhone, der blev brugt af en mistænkt i San Bernardino-masseskyderiet i december 2015.

Apples offentlige afvisning af at efterkomme kendelsen – og dets anmodning til en dommer om at omgøre kendelsen – har givet anledning til et juridisk opgør, der har optaget teknologiverdenen. Den offentlige debat drejer sig om privatlivets fred, kryptering og elektronisk sikkerhed.

President George Washington underskrev den første version af All Writs Act som lov. Gilbert Stuart

Den kendelse, der er udstedt til Apple, er støttet af All Writs Act, en lov fra 1789 underskrevet af præsident George Washington, der giver domstolene vide beføjelser til at udstede kendelser, som der ikke findes nogen anden specifik lov for – så længe det er i overensstemmelse med lovens skikke og principper.

Lovens alder og vidtrækkende anvendelsesområde har tiltrukket sig både kritik og ros.

I min optik som tidligere føderal anklager er brugen af All Writs Act her ikke rigtig noget nyt – selv om den går tilbage til 1789. Den siger blot, at domstolene kan udstede en kendelse, som der ikke findes nogen anden specifik lov for, så længe den er i overensstemmelse med retsanvendelse og retsprincipper. Og selve loven blev faktisk genindført i begyndelsen af 1900-tallet og opdateret i 1948.

Søgning om hjælp til indsamling af bevismateriale

For at indsamle bevismateriale bruger regeringen normalt en ransagningskendelse – som er autoriseret i henhold til en særlig bestemmelse i de føderale regler for strafferetspleje. I San Bernardino-sagen har regeringen en domstols tilladelse til at undersøge indholdet af telefonen – men telefonen er krypteret med en adgangskode, som kun brugeren kendte, og han er død.

For at få adgang til telefonens indhold på en rimelig og praktisk måde skal retten få Apple til at fjerne sikkerhedsfunktioner i iPhonens styresystem, der begrænser regeringens mulighed for at knække krypteringen. Der findes ingen specifik lov, der med så mange ord kræver, at virksomheder skal udføre netop denne opgave. I dette tilfælde er denne opgave imidlertid i overensstemmelse med ransagningskendelsen, så retten bruger blot All Writs Act til at beordre virksomheden til at hjælpe den autoriserede ransagning til at finde sted ved at åbne telefonen.

Det er ikke første gang, selv ikke for teknologi

Regeringen har tidligere benyttet sig af All Writs Act’s beføjelser. Den amerikanske højesteret sanktionerede det i sin afgørelse fra 1977 i sagen US v. New York Telephone, en sag, som er både fascinerende og lærerig i denne situation.

I den sag havde regeringen en retskendelse, der gav tilladelse til at aflytte samtaler på en mistænkts telefon, og den forsøgte at få telefonselskabet til også at installere et pen-register. Et “pen register med fælde- og sporingssystem” (PR/TT) registrerer, hvilke numre der bliver ringet op på en telefon, samt kilden til indgående opkald. Uden dette system kan de andre parter i den mistænktes telefonsamtaler være ukendte eller svære at finde frem til.

Telefonselskabet sagde, at der ikke var nogen specifik lov, der krævede, at det skulle få adgang til linjerne og installere et pen register-system. Regeringen svarede, at det var naturligt, at der sammen med aflytningsbeføjelsen ville følge muligheden for at identificere de andre parter i de overvågede opkald.

Højesteret gav telefonselskabet ret i, at der ikke var nogen specifik lov, der krævede PR/TT-systemet. Men den var enig med regeringen i, at PR/TT-systemet var i overensstemmelse med de juridiske principper. Domstolen fastslog, at i mangel af en specifik lov kunne regeringen bruge sine beføjelser i henhold til All Writs Act til at sikre PR/TT.

Domstolens eneste forbehold var, at pålægget for selskabet ikke måtte være urimeligt. Det var det ikke: Telefonselskabet var allerede afhængig af PR/TT’er til at spore indgående og udgående opkald til faktureringsformål.

En overdreven fare

Apple har allerede fremført det argument, at det vil være vanskeligt at ombygge sit styresystem for at fjerne sikkerhedsfunktionerne. Desuden har selskabet sagt, at det ville true alle dets kunders privatliv.

Jeg er ikke specialist i informationsteknologi, men disse argumenter synes at være i strid med den sunde fornuft.

For det første er det svært at tro, at Apple har udviklet sikkerhedssystemet på en så integreret måde, at det ville være ekstremt svært for virksomheden at fjerne nogle funktioner. Det er trods alt nogle af verdens bedste og klogeste hjerner.

KFC’s blanding af 11 urter og krydderier har været hemmeligholdt i mange år. BrokenSphere

For det andet behøver Apple ikke at give det nye styresystem til regeringen på nogen måde, der let kan kopieres eller distribueres. Det skal blot installeres på telefonen, som derefter vil blive åbnet af FBI-teknikere og sikret sammen med andre beviser i sagen. Apple bør kunne holde sit arbejde hemmeligt – Cola og KFC har trods alt holdt deres opskrifter hemmelige i årevis.

Ingen krænkelse af privatlivets fred

Ansigelsen om, at installation af et nyt styresystem med mindre sikkerhed på én telefon i virksomhedens og FBI’s varetægt ville afsløre millioner af telefoner, lyder usandsynlig. Faktum er, at regeringen kun vil få adgang til en telefon, når den kan vise en domstol sandsynlige grunde til, at telefonen indeholder oplysninger om kriminelle aktiviteter. Det betyder, at alle andre ikke har noget at frygte.

De seneste klager over, at regeringen har flere andre anmodninger om iPhone-adgang, der verserer hos Apple, virker også latterlige. Det er en lille håndfuld telefoner ud af millioner – er det så stor en byrde for Apple? Virksomheden nyder godt af USA’s love og beskyttelse. Det burde i det mindste være villigt til at hjælpe med at beskytte amerikanske borgere.

Det er svært ikke at tro, at markedsføring og økonomi i det mindste i nogen grad ligger bag Apples handlinger. Men mit gæt er, at de fleste mennesker forstår, at FBI ikke ville komme ind i deres telefoner uden en ransagningskendelse med sandsynlig grund.

Dertil kommer, at jeg ville tro, at Apple ikke ønsker at have et marked bestående af folk, der ønsker at bruge iPhones til farlige og ulovlige aktiviteter. Virksomheden kan faktisk miste flere fremtidige kunder på grund af sin usamarbejdsvillige holdning, end den nogensinde ville miste ved at hjælpe regeringen ved at efterkomme en retskendelse.