Dyrs adfærd/Feromoner hos myrer og bier

En af de mange måder, hvorpå organismer kan kommunikere med hinanden, er ved hjælp af feromoner. En organisme genererer og udsender disse hormonelle kemikalier for at sende et budskab til et andet medlem af samme art. Myrer og bier demonstrerer to fremtrædende eksempler på brug af feromoner, hvilket anerkender deres utrolige evne til at organisere hele koloniens adfærd.

Myrer producerer mange forskellige feromoner, som hver især har deres eget særskilte formål. Myrer udskiller feromoner for at tiltrække partnere, for at signalere fare for kolonien eller for at give anvisninger om et sted. Andre feromoner fungerer som afskrækkende midler, der holder uønskede myrer fra fremmede kolonier eller rovdyr fra insektædere væk. Endnu andre feromoner får myrer til at samle sig. Dette forklarer, hvordan flittige myrer udøver et bemærkelsesværdigt samarbejde i forbindelse med opbygningen af en koloni. Feromoner opretholder sammenhængen og organiseringen af de komplekse myresamfund, og visse typer, f.eks. alarmferomoner, har en “udløsende effekt”, som fremkalder en hurtig reaktion og kan bruges til at fortælle andre myrer, at de skal evakuere et farligt område, f.eks. en græsslåmaskine, der nærmer sig. Når en edderkop nærmer sig, vil en myre f.eks. frigive alarmferomoner, som alarmerer alle de andre myrer. Myrer kan også udsende alarmferomoner som følge af at blive afledt fra deres arbejde, f.eks. ved tunge menneskelige skridt. Udløsningsferomoner bruges også til at markere territorier. Når det deponerede kemikalie tørrer ind, signalerer det til andre artsmedlemmer, at territoriet er besat.

Andre feromoner skaber en “primereffekt”, der lokker andre myrer til handlinger. Sådanne feromoner er nyttige i parringsritualer og påvirker kun myrer af det modsatte køn. Primerferomoner kan sende signaler til det endokrine system, så det foretager passende ændringer, f.eks. ægløsning, der er nødvendig for en vellykket parring.

Biologen E.O. Wilson opdagede i 1960’erne, at det organiske kemikalie for hvert feromon varierer enormt afhængigt af, hvilket signal det medfører. Myrer smager og lugter et stof, der fordamper fra det kemikalie, som en anden myre har lagt ned. Wilson observerede på slowmotion-film, at myrer gør dette ved at bevæge deres antenner fra side til side. F.eks. udledes alarmferomoner ud i luften og udvider sig i en duftcirkel. Myrer kan bestemme feromonets koncentration og dermed bestemme, hvor tæt på farekilden befinder sig.

Bier er også kendt for at kommunikere ved hjælp af feromoner. Ligesom myrer har bierne en række forskellige formål forbundet med feromonerne, såsom markering og adfærd. Honningbier udsender kemiske signaler for at markere fødekilder, for at markere deres bistade, for at dufte potentielle bistader og for at samle sværme til flugt. Selv om hvert bistade har en særlig duft, kan forskellige kolonier let integreres i perioder med stor honningmængde, da koloniens duft er oversvømmet af nektarduften. Jomfrubiernes dronninger udsender et adfærdsferomon, der frigives med deres afføring. Når den nye dronning føler sig truet af arbejderne, bruger hun dette feromon som et afskrækkende middel.

Et andet almindeligt identificeret kemisk signal hos bier er dronningens mandibulære feromon (QMP). Dette feromon sikrer, at dronningen er den eneste reproduktive hun i bistadet, ved at kompromittere arbejdsbiernes reproduktive systemer. Det giver også et tiltrækningssignal til dronerne.