Ejerindflytterudsættelser

En ejerindflytterudsættelse er en udsættelse af en lejer af en bolig af en ejer, så ejeren kan flytte ind i boligenheden. Se også Udlejer- og lejerudsættelser. Der findes mange lignende bestemmelser, der giver ejerens ægtefælle, mor, far eller børn mulighed for også at anvende rømninger ved indflytning af ejeren, men nogle byer har begrænset disse rømninger. Kravene og procedurerne for udsættelse ved indflytning af ejeren varierer fra by til by. Den by, hvor lejemålet er beliggende, er meget vigtig for fastlæggelsen af lejers og udlejers rettigheder.

Skal alle ejere, der ønsker at flytte ind i deres lejemålsenhed, følge loven om indflytning af ejere?

Nej. Indflytningsudsættelser af ejere kan kun finde sted, hvis det er tilladt i henhold til loven, og de finder normalt sted i byer, der har huslejeregulering, og som kræver udsættelser med rimelig grund. Det er ikke alle byer, der har huslejeregulering eller kræver retfærdig grund til udsættelser, der har en lov om indflytning af ejeren, og i så fald kan ejeren kun udsætte lejeren af en retfærdig grund som fastsat i den lokale lov. Periodiske lejemål, f.eks. lejemål fra måned til måned, kan i byer, der ikke har huslejeregulering, opsiges med den rette opsigelsesfrist uanset årsag. Den korrekte opsigelsesfrist afhænger af, hvilken by lejemålet er beliggende i, og er normalt mellem 30 og 60 dage. Hvis lejekontrakten er flerårig, f.eks. en etårig lejekontrakt, er det normalt ikke nødvendigt med et opsigelsesvarsel, selv om nogle byer kræver, at ejeren meddeler, at han ikke har til hensigt at forny lejekontrakten.

Hvilke krav skal udlejeren opfylde for med succes at gennemføre en ejerflytterudsættelse?

De nøjagtige bestemmelser, som en ejer skal følge, varierer fra by til by. Generelt skal en ejer, for at en ejer kan drage fordel af bestemmelsen om ejers indflytning, skal ejeren:

 • Eje en vis procentdel af ejendommen (Den procentdel, der skal være ejet, varierer fra by til by og varierer baseret på den dato, hvor ejendommen blev købt).
 • Hensigten er at bruge ejendommen som primær bolig i en vis periode, normalt 2-3 år. Ejerens hensigt skal være ærlig og i god tro. Ejeren må ikke have bagvedliggende motiver for udsættelsen, f.eks. at genudleje lejligheden for flere penge.
 • Brug lejligheden som primær bolig i en vis periode, normalt 2-3 år.
 • Giver lejeren besked (varierer fra by til by, normalt 30 til 60 dage).
 • Obbyder lejeren en hvilken som helst enhed i byen, som ejeren har en interesse i, når den bliver ledig (varierer fra by til by).
 • Udgifter til genhusning, forudsat at lejeren har boet på stedet i en vis periode, normalt et år. (Flytteomkostninger varierer fra by til by).
 • Lejeren får normalt den første ret til at genindtage lejemålet, når udlejeren flytter ud (varierer fra by til by).

Er ejerindflytningsudsættelser nogensinde forbudt?

Ja, ejerindflytningsudsættelser er forbudt af visse årsager. Årsagerne varierer afhængigt af, hvilken by lejemålet er beliggende i. Generelt er det forbudt at udsætte ejere i bygninger med flere enheder under følgende omstændigheder:

 • Hvor ejerens interesse i ejendommen er mindre end det, der kræves i loven om ejers indflytning (varierer fra by til by). Generelt skal en ejer have en interesse på 25-50 % i enheden.
 • Hvis udlejeren ejer en ledig, sammenlignelig enhed i samme by (varierer fra by til by).
 • Hvis lejeren er over 60 år og handicappet og har boet der i mere end 10 år (varierer fra by til by).
 • Hvis lejeren er over 60 år gammel og uhelbredeligt syg og har boet der i mere end 5 år (varierer fra by til by).
 • Generelt er det kun tilladt at foretage én udsættelse ved indflytning af ejeren pr. bygning. Men flere udsættelser er generelt tilladt i den samme bygning for slægtninge, hvis ejeren bor i bygningen.

Krav, som en ejer skal opfylde efter udsættelse af lejer

Når lejeren er flyttet ud, er der visse krav, som udlejeren stadig skal opfylde. Generelt er kravene, at ejeren skal:

 • Flytte ind i lejligheden inden for en vis periode, efter at lejeren er flyttet ud, som regel ca. 60 til 120 dage (varierer fra by til by).
 • Brug lejligheden som hovedbolig. Rent control-forordninger tillader normalt en person kun at have én hovedbolig.
 • Bebo enheden i den krævede tidsperiode, normalt 2 -3 år. Hvis ejeren flytter ud før denne periode, kan ejeren normalt ikke genudleje til en pris, der er højere end den pris, som den udsatte lejer betalte, og skal give den udsatte lejer første valg til at genudleje lejligheden.

Hvis ejeren ikke følger ovenstående krav (eller andre krav, som byens vedtægter måtte stille), skal ejeren først tilbyde lejligheden tilbage til den bortviste lejer, før han forsøger at udleje til en anden lejer. Lejeren har også en søgsmålsgrund for uretmæssig udsættelse.

Har jeg brug for en ejendomsmægleradvokat til en ejers indflytningsudsættelse?

Lovgivningen om udlejere og lejere er meget kompleks, varierer fra by til by og undergår konstant ændringer. En ejendomsmægler advokat vil være i stand til at rådgive dig om de nøjagtige regler din by har vedrørende ejer flytte i udsættelser og kan beskytte dine rettigheder, uanset om du er en ejer forsøger at udnytte ejeren flytte i udsættelse statut eller en lejer kæmper en ejer flytte i udsættelse.