Hanparasitisme hos lystfiskere

Adaptation

Adaptation er årsagen til, at en given adfærd stadig er til stede i en population. Med andre ord skal en adfærd, der forplanter sig i en population, give en eller anden selektiv fordel eller være parret med en anden adfærd, der gør det (spandrels). Da adfærden giver en selektiv fordel, svarer spørgsmålet om “hvad er den adaptive værdi?” til spørgsmålet om, hvilken fitness adfærden giver.

Parasitisme af hanner i forbindelse med ceratoider er helt logisk. Da ceratoider er dybhavslevende væsener og er ret sedentære, støder de næsten aldrig på et andet medlem af arten (Pietsch 2005). Dermed opnås fitness i det omfang, at seksuel rekombination kan opretholdes, mens de forbliver i deres niche med rovdyr i dybhavet. Denne adfærd gør det muligt for havtasker at være vidt spredt og alligevel være i stand til at parre sig, når det er energetisk fordelagtigt at gøre det. Det interessante ved ceratoidens chimære natur er, at der tilsyneladende ikke synes at være nogen chance for, at hunnernes rovdyrtræk bliver udvalgt. Dette er tilfældet, da den eneste interaktion, som hannen har med sine omgivelser, er at jage en mage og binde sig til den. Denne adfærd har ingen intuitiv forbindelse til hunnens fitness (ud over at tiltrække en han og vælge, hvornår hun skal parre sig), og der synes derfor ikke at være nogen mulighed for at selektere for gode hunlige egenskaber. Faktisk virker det plausibelt, at der slet ikke sker nogen seksuel selektion, og at den seksuelle dimorfi blot er et middel til at finde små fisk i et stort hav (Volrath 1998). På billedet nedenfor (øverst i midten) ses muligvis verdens mindste kønsmodne hvirveldyr med en størrelse på 6,2 mm. Dens testikler er 22,6 % af kroppens længde (Pietsch 2005). Det er forbløffende, at det lykkes for disse miniklart små fisk at finde en hun på kemisk vis i det dybe hav og hægte sig på den.

Han

Pietsch (2005)