121 Enkelinumeron henkinen merkitys

Tarkka merkitys 121 yksittäisille numeroille

Enkelinumero 121 edustaa numeron 1, numeron 2, yhden (1) värähtelyjen joukkoa

Ykköstä voidaan tässä tapauksessa pitää suotuisana tietona. Enkelit kertovat sinulle, että jos jatkat liikkumista samaan suuntaan, haluttu päämäärä on helposti saavutettavissa. Sellaiset ykkösen ominaisuudet kuin riippumattomuus ja kyky arvioida kykyjäsi riittävästi auttavat sinua pitämään kurssin.

Numero 2 osoittaa, että olet tehnyt erinomaista työtä äskettäin kohtaamasi valintaongelman kanssa. On ilmeistä, että myönteiset tulokset johtuvat sellaisista kakkosen ominaisuuksista kuin vahva intuitio, harkitsevaisuus ja yksityiskohtien huomioiminen. Yritä aina käyttää niitä. Tulokset ovat merkityksellisiä.

Ykkösen viestissä enkelit yrittävät rauhoittaa ja rauhoittaa sinua. Vaikka toimissanne on jonkin verran hämmennystä, se ei vaikuta valitun kurssin oikeellisuuteen. Käyttämällä sellaisia Yhden ominaisuuksia kuin kaukonäköisyys ja itsetuntemuksen riittävyys voitte aina pitää päämääränne näköpiirissä.