Apple vastaan FBI:

Kalifornian liittovaltion tuomari on antanut määräyksen, jolla Apple velvoitetaan auttamaan FBI:tä pääsemään käsiksi joulukuussa 2015 tapahtuneesta San Bernardinon joukkoampumisesta epäillyn käyttämän iPhonen tietoihin.

Applen julkinen kieltäytyminen noudattamasta määräystä – ja sen hakemus, jossa se pyytää tuomaria peruuttamaan määräyksen – on johtanut teknologiamaailmaa kiehtovaan juridiseen yhteenottoon. Julkinen keskustelu pyörii yksityisyyden suojan, salauksen ja sähköisen turvallisuuden ympärillä.

Presidentti George Washington allekirjoitti ensimmäisen version All Writs Act -laista. Gilbert Stuart

Applelle annetun etsintäluvan taustalla on All Writs Act, presidentti George Washingtonin vuonna 1789 allekirjoittama laki, joka antaa tuomioistuimille laajat valtuudet antaa määräyksiä, joita varten ei ole muuta erityistä lakia – kunhan ne ovat sopusoinnussa oikeuskäytännön ja -periaatteiden kanssa.

Lain ikä ja laaja-alainen soveltamisala on herättänyt sekä kritiikkiä että kiitosta.

Minä entisenä liittovaltion syyttäjänä katson, että All Writs Act -lain käyttö tässä yhteydessä ei ole mitään todella uutta – vaikka se onkin peräisin vuodelta 1789. Se sanoo vain, että tuomioistuimet voivat antaa määräyksen, josta ei ole muuta erityistä lakia, kunhan se on sopusoinnussa oikeuskäytäntöjen ja -periaatteiden kanssa. Ja itse laki itse asiassa säädettiin uudelleen 1900-luvun alussa ja päivitettiin vuonna 1948.

Todisteiden keräämisessä tarvitaan apua

Todisteiden keräämiseen hallitus käyttää tavallisesti etsintälupaa – joka on valtuutettu liittovaltion rikosoikeudellisten menettelysääntöjen erityissäännöksen nojalla. San Bernardinon tapauksessa hallituksella on tuomioistuimen lupa tutkia puhelimen sisältöä – mutta puhelin on salattu salasanalla, jonka vain käyttäjä tiesi, ja hän on kuollut.

Voidakseen päästä käsiksi puhelimen sisältöön kohtuullisella ja käytännöllisellä tavalla tuomioistuimen on saatava Apple poistamaan iPhonen käyttöjärjestelmästä tietoturvaominaisuudet, jotka rajoittavat hallituksen mahdollisuuksia murtaa salaus. Ei ole olemassa mitään erityistä lakia, joka vaatisi yrityksiä suorittamaan tämän täsmällisen tehtävän näin monella sanalla ilmaistuna. Tässä tapauksessa tuo tehtävä on kuitenkin johdonmukainen etsintäluvan kanssa, joten tuomioistuin vain käyttää All Writs Act -lakia määräämään yhtiön auttamaan luvallisen etsinnän toteuttamisessa avaamalla puhelimen.

Ei ole ensimmäinen käyttö edes tekniikan alalla

Hallitus on käyttänyt All Writs Act -lain valtuuksia ennenkin. Yhdysvaltain korkein oikeus hyväksyi sen vuonna 1977 antamassaan tuomiossa US v. New York Telephone, joka on tässä tilanteessa sekä kiehtova että opettavainen.

Tässä tapauksessa hallituksella oli tuomioistuimen määräys, jolla se valtuutti kuuntelemaan epäillyn puhelimen keskusteluja, ja se yritti saada puhelinyhtiön asentamaan myös kynärekisterin. PR/TT-järjestelmä (Pen Register with Trap and Trace) tallentaa, mitä numeroita puhelimella valitaan, sekä saapuvien puhelujen lähteen. Ilman tätä järjestelmää epäillyn puhelinkeskustelujen muut osapuolet saattaisivat olla tuntemattomia tai vaikeasti löydettävissä.

Puhelinyhtiö sanoi, ettei ole olemassa mitään erityistä lakia, joka velvoittaisi sen käyttämään linjoja ja asentamaan kynärekisterijärjestelmän. Hallitus vastasi, että oli luonnollista, että salakuunteluvaltuuksien mukana tulisi mahdollisuus tunnistaa valvottujen puhelujen muut osapuolet.

Korkein oikeus oli samaa mieltä puhelinyhtiön kanssa siitä, ettei ollut olemassa mitään erityistä lakia, joka olisi edellyttänyt PR/TT-järjestelmää. Mutta se oli samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että PR/TT oli lain periaatteiden mukainen. Tuomioistuin katsoi, että koska erityistä lakia ei ollut, hallitus saattoi käyttää All Writs Act -lain mukaisia valtuuksiaan PR/TT-järjestelmän turvaamiseksi.

Oikeuden yksi varoitus oli, että yhtiölle asetettu velvoite ei saanut olla kohtuuton. Sitä se ei ollut: puhelinyhtiö tukeutui jo PR/TT:hen seuratessaan saapuvia ja lähteviä puheluita laskutusta varten.

Ylimitoitettu vaara

Apple on jo esittänyt väitteen, jonka mukaan sen käyttöjärjestelmän uudistaminen tietoturvaominaisuuksien poistamiseksi on vaikeaa. Lisäksi yhtiö on sanonut, että se uhkaisi kaikkien sen asiakkaiden yksityisyyttä.

En ole tietotekniikan asiantuntija, mutta nuo argumentit vaikuttavat maalaisjärjen vastaisilta.

Ensinnäkin on vaikea uskoa, että Apple olisi kehittänyt turvajärjestelmän niin kokonaisvaltaisesti, että joidenkin ominaisuuksien poistaminen olisi yhtiölle äärimmäisen vaikeaa. Kyseessä ovat loppujen lopuksi maailman parhaat ja älykkäimmät aivot.

KFC:n 11 yrtin ja mausteen sekoitus on pidetty salassa monta vuotta. BrokenSphere

Toiseksi Applen ei tarvitse antaa uutta käyttöjärjestelmää hallitukselle millään tavalla, joka olisi helposti kopioitavissa tai levitettävissä. Se tarvitsee vain asentaa puhelimeen, jonka FBI:n teknikot sitten avaisivat ja varmistaisivat yhdessä muiden tapauksen todisteiden kanssa. Applen pitäisi voida pitää työnsä salassa – ovathan Coca-Cola ja KFC pitäneet reseptinsä salassa vuosikausia.

Ei hyökkäys yksityisyyttä vastaan

Esitys siitä, että uuden, heikommin suojatun käyttöjärjestelmän asentaminen yhteen yhtiön ja FBI:n hallussa olevaan puhelimeen paljastaisi miljoonia puhelimia, kuulostaa epäuskottavalta. Tosiasia on, että hallitus pääsisi käsiksi puhelimeen vain silloin, kun se osoittaa tuomioistuimelle todennäköisen syyn siihen, että puhelin sisältää rikolliseen toimintaan liittyvää tietoa. Se tarkoittaa, että kaikilla muilla ei ole mitään pelättävää.

Uudemmat valitukset siitä, että hallituksella on useita muita iPhoneihin pääsyä koskevia pyyntöjä vireillä Applella, vaikuttavat myös naurettavilta. Kyseessä on pieni kourallinen puhelimia miljoonista – onko se niin suuri taakka Applelle? Yhtiö hyötyy Yhdysvaltojen laeista ja suojasta. Sen pitäisi ainakin olla halukas auttamaan Yhdysvaltain kansalaisten suojelemisessa.

On vaikea olla ajattelematta, että markkinointi ja talous ovat ainakin jossain määrin Applen toimien taustalla. Mutta veikkaan, että suurin osa ihmisistä ymmärtää, ettei FBI pääsisi heidän puhelimiinsa käsiksi ilman todennäköistä syytä vaativaa etsintälupaa.

Se lisäksi uskoisin, että Apple ei halua, että markkinat koostuvat ihmisistä, jotka haluavat käyttää iPhoneja vaaralliseen ja laittomaan toimintaan. Yhtiö saattaisi itse asiassa menettää enemmän tulevia asiakkaita yhteistyöhaluttomuutensa vuoksi kuin se koskaan menettäisi auttamalla hallitusta noudattamalla oikeuden määräystä.