DAX ALLEXCEPT useiden ulottuvuustaulukoiden luokkakohtaisen summan laskemiseen

Haluaisin laskea summan luokkakohtaisesti. Luokka on ulottuvuustaulukossa.

Tässä on esimerkkitiedosto: DAX ALLEXCEPT total by category.pbix

Minulla on seuraava malli:

enter image description here

Nämä ovat odottamani tulokset. Total by Color:

enter image description here

Ajattelin saavuttavani odotetut tulokset seuraavalla toimenpiteellä:

ALLEXCEPT_color =CALCULATE ( , ALLEXCEPT ( FactTable, -- surprisingly 'dim1' table in that place gives wrong results dim1 ))

Vai vaihtoehtoisesti Alberto Ferrarin https://www.sqlbi.com/articles/using-allexcept-versus-all-and-values/ ehdottamalla menetelmällä:

ALL_VALUES_color = CALCULATE ( , ALL (FactTable), -- again, 'dim1' produces wrong results, has to be FactTable VALUES ( dim1 ) )

Kummatkin toimenpiteet toimivat ja palauttavat oikeat tulokset. Ne kuitenkin kertovat näytetyt tulokset tekemällä kaikkien ulottuvuuksien kartesiolaisen tuloksen. Miksi? Miten se voidaan estää?

Saavutan odotetut tulokset toimenpiteellä:

Expected_Results_Color =IF ( ISBLANK ( ), BLANK (), )

enter image description here

Valvottavasti minulta puuttuu jotain ALLEXCEPT-funktiosta, joten en saa haluamaani tulosta ensimmäisellä kerralla. Millä logiikalla ALLEXCEPT-funktiota käytetään useiden taulujen kanssa, erityisesti kaukana tähtikaavion keskipisteestä olevien ulottuvuuksien kanssa.

Mitä mallia kannattaa käyttää? Täältä löysin lupaavan ratkaisun, joka näyttää tältä:

ByCategories =CALCULATE ( SUM ( FactTable ), ALLEXCEPT ( dim1, dim1 ), ALLEXCEPT ( dim2, dim2 ), ALLEXCEPT ( dim3, dim3 ))

Mutta kuten aiemmin testasin, se ei toimi. Se ei aggregoi dimensioiden mukaan vaan tuottaa sellaisenaan.

Selvitin siis, että tämä on oikea suunta:

ByCategories =CALCULATE ( SUM ( FactTable ), ALLEXCEPT ( FactTable, -- here be difference dim1, dim2, dim3 ))

Spekuloin, että voisi olla myös toinenkin tapa.

Measure = var MyTableVariable = ADDCOLUMNS ( VALUES ( dim1 ), "GroupedSales", ) RETURN ...

Jospa vain voisimme hakea yksittäisen skalaarisen arvon RyhmitetytMyynnitMyyntimuuttujan MyTableVariable:stä ja sovittaa siihen sopivan värin taulukon visuaalisessa osassa.

Olisin hyvin kiitollinen kaikista lisätiedoista kategorian kokonaismäärän laskemisessa.