USCIS uhkaa lomautuksilla budjettivajeen keskellä, TSA tarjoaa lisää varhaiseläkkeitä

Työvoimamuutoksia saattaa olla tulossa lähiaikoina sisäisen turvallisuuden ministeriön kahteen alayksikköön.

Tulojen ”dramaattisen vähenemisen” vuoksi koronaviruspandemian aikana työntekijät U.S. Citizenship and Immigration Services -viraston työntekijät saattavat joutua hallinnollisiin lomautuksiin heinäkuussa – ellei kongressi puutu asiaan ylimääräisellä hätärahoituksella.

”Ilman kongressin väliintuloa USCIS joutuu lomauttamaan hallinnollisesti osan työntekijöistämme noin 20. heinäkuuta”, viraston tiedottaja sanoi. ”Jatkamme yhteistyötä kongressin kanssa, jotta saisimme tarvittavan rahoituksen tämän valitettavan seurauksen välttämiseksi.”

Virasto arvioi tarvitsevansa 1,2 miljardia dollaria ylimääräistä hätärahoitusta kahden vuoden aikana. Hätäbudjettipyyntö, jonka USCIS toimitti kongressille toukokuun puolivälissä, sisältää myös ehdotetun 10 prosentin lisämaksun viraston hakemusmaksuihin.

USCIS ilmoitti tiistaina liitolleen mahdollisista lomautuksista.

American Federation of Government Employees, joka edustaa noin 14 500 USCIS:n työntekijää, kehottaa määrärahojen myöntäjiä myöntämään rahoituksen, jota virasto sanoi tarvitsevansa.

”Tämän suuruiset lomautukset heikentävät epäilemättä viraston kykyä toteuttaa tehtäväänsä”, AFGE:n kansallinen puheenjohtaja Everett Kelley sanoi 27. toukokuuta päivätyssä kirjeessä, joka lähetettiin kongressin määrärahojen myöntäjille. ”Lähes 11 000 työntekijän menetyksen vuoksi työ- ja vierailuviisumihakemuksia, turvapaikka- ja kansalaisuus-/naturalisaatiohakemuksia, vihreitä kortteja ja pakolaishakemuksia ei käsitellä.”

Toisin kuin useimmat muut virastot, USCIS on maksullinen virasto, mikä tarkoittaa, että se on riippuvainen tuloista, joita se kerää esimerkiksi työ- ja vierailijaviisumihakemuksista ja kansalaisuushakemuksista pitääkseen organisaation toiminnassa.”

Se arvioi, että hakemus- ja vetoomuspyynnöt vähenevät 61 prosenttia osittain pandemian vuoksi vuoden 2020 verovuoden loppuun mennessä. Vaikka USCIS sanoi rajoittaneensa palkankorotuksia ja ryhtyneensä muihin toimiin pitääkseen menonsa alhaisina, virasto sanoi, että sen oli ryhdyttävä ”jyrkkiin toimenpiteisiin” pitääkseen organisaation elinkelpoisena.

USCIS:n budjettiehdotus sisältää AFGE:n mukaan 571 miljoonan dollarin lisämäärärahan verovuoden 2020 loppupuolelle ja 650 miljoonan dollarin lisämäärärahan vuoden 2021 alkuun.

”Tämä summa korvaisi virastolle ainoastaan sen määrän, joka on jo budjetoitu toiminnallisiin tarpeisiin ja sen lähes 11 000 liittovaltion työntekijän palkanmaksun jatkamiseen, jotka ovat tällä hetkellä lomautusuhan alla”, Kelley sanoi. ”Vaikka COVID-19-pandemialla on ollut valtava kielteinen vaikutus kansantalouteemme, on tärkeää, että USCIS jatkaa laillisten maahanmuuttoprosessien hallinnointia. Ilman tätä lisämäärärahaa tämä kapasiteetti heikkenee huomattavasti.”

TSA suunnittelee toista varhaiseläkkeelle siirtymiskierrosta

Liikenneturvallisuushallinto aikoo tarjota työntekijöilleen varhaiseläkkeelle siirtymiskierroksen. TSA aikoo tarjota VERA-vaihtoehtoja (Voluntary Early Retirement Authority, vapaaehtoinen varhaiseläkkeelle siirtyminen) koko viraston alueella kelpoisuusehdot täyttäville työntekijöille.

”TSA ilmoittaa VERA-kelpoisuusehdot täyttäville työntekijöille kirjallisesti lähitulevaisuudessa”, kertoi viraston tiedottaja Federal News Networkille lähettämässään sähköpostiviestissä. ”Odotamme, että yksityiskohdat jaetaan henkilöstölle joskus ensi kuussa.”

Varhaiseläkevaihtoehtoihin ei liity vapaaehtoisen eron kannustinmaksuja (Voluntary Separation Incentive Payments, VSIP), tiedottaja sanoi.

TSA:n työntekijöille kerrottiin tulevista varhaiseläkevaihtoehdoista hiljattain pidetyssä henkilöstölle suunnatussa kaupungintalokokouksessa.

Virastolla oli jo henkilöstöhallinnon toimistolta (Office of Personnel Management) saatu valtuus tarjota varhaiseläkkeitä laajalla aikajänteellä, ilmenee TSA:n työntekijöilleen laatimasta VERA:ta koskevasta oppaasta. Valtuutus antaa TSA:lle mahdollisuuden tarjota varhaiseläkevaihtoehtoja 30. huhtikuuta 2021 asti.

Voidakseen jäädä varhaiseläkkeelle liittovaltion työntekijöillä on oltava vähintään 25 vuotta palvelusaikaa missä tahansa iässä tai 20 vuotta palvelusaikaa 50-vuotiaana tai sitä vanhempana.

”VERA tarjoaa virastoille mahdollisuuden tarjota vapaaehtoista varhaiseläkettä, kun ne järjestävät uudelleenjärjestelyjä tai pienentävät organisaationsa kokoa”, TSA:n oppaassa sanotaan. ”VERA:n käyttö on vaihtoehto vapaaehtoisen poistuman lisäämiseksi virastoissa, joissa on meneillään huomattavia organisaatiomuutoksia (esim. työvoiman tahaton vähentäminen, uudelleenorganisointi, uudelleenmuotoilu tai viivästyttäminen).”. Sen lisäksi, että virasto voi tarjota työntekijöille kannustimen vapaaehtoiseen eläkkeelle siirtymiseen mahdollisten sisäisen uudelleenjärjestelytoimien välttämiseksi, se voi myös tarjota VERA:ta turvallisissa tehtävissä oleville työntekijöille, jotka voivat sitten tarjota sijoittamismahdollisuuksia ylijäämätehtävissä oleville työntekijöille.”