Tartásdíj/tartásdíj

Nevada törvényei négy alapvető tartásdíjat vagy házastársi támogatást írnak elő, amelyeket egy válóperben meg lehet ítélni. Az első az NRS 125.040 szerint engedélyezett “ideiglenes házastársi támogatás”, amely az egyik házastárs által a másiknak a válóper során “ideiglenes tartásként” megítélt összegekre utal.

A tartásdíj másik három típusa a válás utáni, az egyik házastárs által a másiknak fizetett, egyösszegű vagy rendszeres részletekben fizetendő kifizetésekre vonatkozik. Az “állandó” tartásdíj olyan tartásdíj, amelynek nincs meghatározott megszűnési időpontja vagy eseménye (kivéve az egyik fél halálát vagy általában a jogosult újraházasodását).

Az “ideiglenes” tartásdíj hasonló, de a jövőben meghatározott konkrét megszűnési időpontot, vagy bizonytalan időpontú megszűnési eseményt tartalmaz.

A “rehabilitációs” tartásdíjról az NRS 125.150(8) bekezdése kifejezetten rendelkezik, és olyan támogatás, amelynek célja, hogy a kedvezményezett házastárs számára lehetővé tegye a munkához, karrierhez vagy szakmához kapcsolódó képzés vagy oktatás megszerzését. A rehabilitációs célú tartásdíj odaítélésének eldöntésekor a bíróságnak kifejezetten figyelembe kell vennie, hogy az a házastárs, aki az ilyen tartásdíjat fizetné, a házasság alatt nagyobb szakmai képzettséget vagy képzést szerzett-e, és hogy az a házastárs, aki az ilyen tartásdíjat kapná, nyújtott-e pénzügyi támogatást, amíg a másik házastárs szakmai képzettséget vagy képzést szerzett.

A rehabilitációs célú tartásdíjon kívül gyakorlatilag nincs jogszabályi iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mikor megfelelő a tartásdíj, vagy hogy mennyit kell fizetni. Az általános törvény, az NRS 125.150(1) csak annyit mond, hogy az ilyen megítélésnek “igazságosnak és méltányosnak” kell lennie.”

A nevadai legfelsőbb bíróság az évek során számos véleményt adott ki, amelyek megpróbáltak némi iránymutatást adni, és létrehoztak egy “nem kizárólagos” listát a figyelembe veendő tényezőkről. 2007-ben a nevadai törvényhozás kodifikált 11 “irányadó tényezőt”, amelyeket közvetlenül a nevadai Legfelsőbb Bíróság határozataiból emelt át, és amelyeket a kerületi bíróságnak “figyelembe kell vennie” a tartásdíj odaítélésekor:

1. Az egyes házastársak anyagi helyzete.
2. Az egyes házastársak vagyonának jellege és értéke.
3. Az egyes házastársak hozzájárulása a házastársak által a Nevada Revised Statutes 123.030 szakasza alapján birtokolt vagyonhoz.
4. A házasság időtartama.
5. A házasság időtartama. Az egyes házastársak jövedelme, keresőképessége, életkora és egészségi állapota.
6. A házasság alatti életszínvonal.
7. A tartásdíjban részesülő házastárs házasság előtti karrierje.
8. Az egyes házastársak által a házasság alatt megszerzett speciális oktatás vagy képzés megléte vagy a piacképes készségek szintje.
9. Bármelyik házastárs háztartásbeli hozzájárulása.
10. A bíróság által a házasság felbontása során a gyermektartás és a tartásdíj kivételével a tartásdíjban részesülő házastársnak megítélt vagyontárgyak megítélése.
11. Mindkét fél fizikai és mentális állapota az adott házastárs anyagi helyzetével, egészségi állapotával és munkaképességével összefüggésben.

Az e tényezőket elfogadó jogalkotási előzményekből hiányzik minden vita vagy megfontolás arról, hogy a felsorolt tényezőknek külön-külön vagy együttesen van-e értelme, vagy hogy hogyan kell őket rangsorolni, súlyozni vagy alkalmazni a megítélés során.

A nevadai legfelsőbb bíróság azonban egyértelműen megjegyezte, hogy a gazdasági kárt közvetlenül nem okozó egyszerű “vétkesség” vagy “rossz cselekedetek” nem minősülnek és kifejezetten nem vehetők figyelembe a tartásdíj megítélése vagy meg nem ítélése során. Továbbá a nemek között már nincs különbség – mind a férjek, mind a feleségek kaphatnak, illetve kötelezhetők tartásdíj fizetésére.

2010-ben a Bíróság kimondta, hogy minden olyan esetben, amikor a potenciális tartásdíjkötelezett vagyonos, idős és beteg, a tartásdíj megítélésekor kifejezetten figyelembe kell venni az egyösszegű tartásdíj megítélésének lehetőségét. Schwartz v. Schwartz

Ez az iroda összeállított egy tartásdíj-tényező táblázatot, amely bemutatja az elmúlt 20 évben eldöntött legfontosabb tartásdíj-ügyeket, valamint az ezekben az ügyekben szereplő tényeket, jogi teszteket és eredményeket, hogy megmutassa, hogy a Bíróság ténylegesen mit rendelt el különböző forgatókönyvekben.

Sok évvel ezelőtt a State Bar Family Law Section megpróbált egy matematikai kivonatot készíteni ezekről az ügyekről, matematikai súlyokat rendelve a Bíróság által ténylegesen alkalmazott tényezőkhöz. A “Tonopah Formula” bruttó vagy nettó elnevezésű, teljesen objektív áttekintést próbált létrehozni az adott ügyben érintett számokról, hogy kiindulópontot adjon egy félnek, ügyvédnek vagy bírónak annak megállapításához, hogy egy ügy látszólag “tartásdíj-ügynek” minősül-e, és hogy a precedensek fényében milyen összegek tekinthetők ésszerűnek. Ezt széles körben bírálták, és soha nem fogadták el. Hasznosabb a Willick úr “A Universal Approach to Alimony” című könyvében található folyamatábra, munkalapok és magyarázatok: How Alimony Should Be Calculating and Why” (Hogyan és miért kell kiszámítani a tartásdíjat?), amely ezen az oldalon található.

A tartásdíjjog nagy változására 2019-ben került sor, amikor a szövetségi adóreformtörvény részeként a tartásdíjat a kifizetők nem vonhatják le, a kedvezményezettek pedig nem vonhatják be, így annak adóhatása a gyermektartáshoz hasonlóvá vált, és megszűnt az ügyvédek azon lehetősége, hogy a felek közötti adókulcsbeli különbségeket kihasználva növeljék a díj nettó értékét.

Az Egységes Államközi Családtámogatási Törvény (“UIFSA”) egyik sajátossága, hogy csak az az állam módosíthatja a tartásdíjat, amelyik az eredeti tartásdíjat hozta – függetlenül attól, hogy hány év telt el, és még akkor is, ha valamennyi fél elhagyta a kibocsátó államot. Emiatt a tartásdíj módosítása egészen más szabályokat követ, mint a gyermektartásra vonatkozó szabályok.

A tartásdíj odaítélésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatban kiterjedt ítélkezési gyakorlat létezik, és ez az egyik legszubjektívebb kérdés, amely egy adott ügyben a bíróság elé kerül. Még mindig lehetséges ésszerű előrejelzést készíteni arról, hogy bármely adott esetben ésszerű-e és mennyi tartásdíj lehet-e, de az ilyen előrejelzéshez az ügyfélnek teljes és pontos információkat kell szolgáltatnia a tapasztalt és hozzáértő ügyvédnek.

A Willick Law Group számos, a nevadai tartásdíjtörvényekkel kapcsolatos ügyben tárgyalt és pereskedett mind a kifizetők, mind a kedvezményezettek nevében, és jól ismeri a témakört. Minden tartásdíjjal kapcsolatos ügyben arra törekszünk, hogy olyan eredményt érjünk el, amely megfelel mind ügyfeleink kívánságainak, mind az igazságosságnak.

Nevada tartásdíjtörvények

 • Kogod ellentmondások, gyakorlati problémák és szükséges törvényi javítások (első rész) (április, 2020)
 • Final Copy of “A Universal Approach to Alimony: How Alimony Should Be Calculating Alimony Should Be Calculating and Why” as Printed in the AAML Journal (March, 2015)
 • Flowchart and Worksheets only from “A Universal Approach to Alimony”
 • An Alimony Manifesto: How Alimony Should Be Calculated, and Why (CLE, Dec. 2013)
 • In Search of A Coherent Theoretical Model for Alimony (Nevada Lawyer, April, 2007)
 • Inter-Relation of Alimony Awards with Community Property (CLE, Las Vegas, NV, May, 2007)
 • Alimony at Twilight: Spousal Support When a Party is at or Near Retirement Age (CLE, Apen, CO, 2005)
 • A tartásdíjhátralék munkalap
 • A Tonopah-formula története és háttere
 • How to argument for Increasing or Decreasing or Length of Alimentity Produced By the “Tonopah Formula”
 • General FDF
 • Detailed FDF
 • Financial Disclosure Form – exhibit A
 • Financial Disclosure Form – exhibit B
 • Alimony Factors Apparently Relied Upon In Nevada Supreme Court

Links to Other Web Sites

 • Form DD 2653 Involuntary Allotment Application for DFAS
 • Roll Call (Newsletter of the Military Committee, ABA Családjogi szekció: Summer 2008) (a volt katonai házastársaknak nyújtott egészségügyi ellátások CHCBP kiterjesztésének magyarázata)
 • Schwartz v. Schwartz, 126 Nev. ___, ___ P.3d ___ (Adv. Opn. No. 8, Mar. 4, 2010) (Az egyösszegű tartásdíj kötelező ellenszolgáltatás, ha a kötelezett idős, vagyonos és beteg)
 • NRS 125.040 – A kereset függőben tartása alatti tartásdíj és perköltségek elrendelése
 • Inflációs kalkulátor