Když člověk s demencí neví, že má omezení – Anosognosia

Svědectví o postupném zhoršování stavu člověka je jednou z náročných a bolestivých součástí péče o člena rodiny s demencí. Může se stát, že když se pokusíte diskutovat o změnách jeho paměti a schopností, osoba s demencí se začne bránit, je rozrušená, depresivní a popírá, že by něco bylo špatně. To ve vás může vyvolat stejně silné emoce, protože se budete obávat o jeho bezpečí, budete frustrovaní a nebudete si vědět rady. Osoba s demencí jako by vůbec netušila, že se u ní projevují nějaké příznaky a že se její schopnosti mění. Co se vlastně děje?“

Neví osoba s demencí, že má demenci?

Nemusí. To, co může být vnímáno jako popírání nebo tvrdohlavost, může být ve skutečnosti nedostatek povědomí o tom, že existují nějaké deficity. Lékařský termín pro to je „anosognozie“ a znamená „bez vědomí nemoci“. Při anosognozii dochází k omezené schopnosti vhledu do svých skutečných schopností. Může být selektivní nebo úplná a může mít vliv na paměť, obecné myšlenkové schopnosti, emoce a fyzické schopnosti. Jedná se o neurologický problém, který má za následek poškození určitých částí mozku. V důsledku toho osoba, o kterou pečujete, nemusí být schopna rozpoznat příznaky demence, protože:

 • Může zapomenout na diagnózu kvůli účinkům, které může mít demence na paměť (amnézie), a tak nebude mít přehled o všech příznacích souvisejících s demencí.
 • Nejsou si vědomi dopadu, který mají příznaky související s demencí na jejich každodenní život, a mohou postrádat povědomí o tom, že nemohou samostatně hospodařit.

Příklady toho, jak může vypadat „anosognozie“, když poskytujete péči někomu s demencí:

 • Moje maminka trvá na tom, že může řídit, i když jí lékař musel odebrat řidičský průkaz. Často se mě ptá, kde jsou klíčky od auta, a je smutná a rozrušená, když jí řeknu, že už řídit nemůže.
 • Moje žena ráda pořádá večírky a vaří pro naše hosty složitá jídla. Od té doby, co jí byla diagnostikována Alzheimerova choroba, jsem si všiml, že často míchá recepty a nedokáže si poradit tak jako dřív, ale nenechá si pomoci a zlobí se, když jí to nabízím.
 • Můj manžel se rád prochází v roklích poblíž našeho domu, ale nedávno se ztratil a byla to pro mě velmi stresující situace. Zdá se, že si toho neváží a bude se snažit denně vycházet z domu na svou obvyklou procházku. Neposlouchá mě a nakonec se pohádáme.

Jak se vyrovnáváte s anosognozií?

Věci, které byste si měli zapamatovat:

 • Člověk s demencí může mít kolísavou úroveň uvědomování si svého stavu.
 • Anosognozie není popírání nebo tvrdohlavost. Je to stav, který může ovlivnit mozek na neurologické úrovni.
 • Nedostatek vědomí v jedné oblasti nemusí znamenat nedostatek vědomí v jiné oblasti. Například osoba si může uvědomovat, že se její pohyblivost zhoršuje, a souhlasit s používáním hole, ale může jí chybět uvědomění, že už nemůže používat kamna.

Tipy a strategie, jak reagovat na anosognozii

Přizpůsobení činností denního života:

 • Dovolte osobě, o kterou pečujete, dělat bezpečně věci, které je ještě schopna dělat. Například pokud je ještě schopna složit prádlo, nechte ji to udělat. Nebo jim poskytněte oblečení ke skládání, u kterého nezáleží na tom, jak je složené, například ručníky.
 • Pokud jsou zvyklí platit účty šekem, poskytněte jim starou šekovou knížku, kterou mohou používat, aby se stále mohli zapojit do tohoto chování.
 • Navrhněte, abyste se společně zapojili do aktivit. Například společně uvařte nějaký recept a nechte osobu, aby se zapojila způsobem, kterého je stále schopna.

Strategie zvládání a komunikace:

 • Neberte si to osobně: Anosognozie může způsobit, že osoba s demencí říká zraňující věci. I když to může být obtížné, snažte se mít na paměti, že mluví nemoc, a neberte si to osobně.
 • Je to bezpečné, nebo nebezpečné: Než zasáhnete, zeptejte se sami sebe, zda to, co osoba dělá, není nebezpečné. Pokud to není nebezpečné, můžete se rozhodnout nezasahovat.
 • Spojte se spíše s jejich emocemi než s rozumem: Jakkoli to může být lákavé, nesnažte se člověka s demencí přesvědčit, aby věci viděl z vaší perspektivy. Místo toho se snažte napojit na emoce osoby s demencí.
 • Nejprve si ověřte své emoce: Pokud se osoba s demencí chystá zapojit do činnosti, která ohrožuje její bezpečnost, uvědomte si své vlastní emoce. Než se zapojíte, věnujte chvíli regulaci svých emocí.
 • Souhlas, napínání pravdy a odvedení pozornosti: Pokud se například osoba s demencí zlobí, že nemůže řídit, vžijte se do jejího hněvu (souhlasíte, že je to těžké), řekněte, že auto je v opravně (napínání pravdy), a navrhněte činnost, o které víte, že by ji bavila (odvedení pozornosti).

.