Může dlouhodobé přátelství vydržet i v pozdějším věku?

Naše přítelkyně nás provázejí tím nejlepším i nejhorším v životě. Ve chvílích zlomeného srdce, neúspěchu iúspěchu jsou tu pro nás. Sdílíme navzájem svá nejniternější tajemství aoslavujeme společně výjimečné chvíle.

Tyto vztahy, které mohou být tak zásadní pro naši pohodu a někdy trvají celá desetiletí, jsou ty, o kterých jsme si jisti, že vydrží.

Proč tedy právě tehdy, když se zdá, že tato přátelství obstála ve zkoušce času, končí – někdy náhle a bez vysvětlení?

A když se vztahy rozpadnou ze zdánlivě banálních důvodů, nechá nás to přemýšlet, zda jsme vůbec někdy měli skutečné přátelství. Jistě, zdá se to neintuitivní, nechat přátelství, do kterého jsme investovali tolik svého života, upadnout na vedlejší kolej.

Před dvěma lety skončilo mé dlouholeté přátelství z toho nejnevysvětlitelnějšího důvodu.

Odmítl jsem pozvání své přítelkyně na maturitní večírek, který pořádala na svém dvorku pro svou vnučku (teenagerku, kterou jsem sotva znal). Po tom dni mi už nezvedala telefony. Byl jsem zmatený.

Před čtyřiceti lety nás seznámil společný přítel a od začátku bylo zřejmé, že máme jen málo společného. Byla matkou v domácnosti dvou malých holčiček, které nedávno adoptovala, a já jsem byla zaneprázdněná kariéristka. Ale navzdory tomu, že naše životy byly velmi odlišné, vzniklo mezi námi přátelství.

V průběhu let jsem byla zvána na oslavy významných událostí jejích dcer a jako poslušná přítelkyně jsem se snažila být u toho. Během mnoha zkoušek a trápení jsem stála při ní, když se její rodinný život stával čím dál problematičtějším.

Provázela jsem ji při úmrtí jejího manžela a matky a vyřizovala jsem oba jejich pohřby jako ředitelka pohřební služby. Byla jsem jí také oporou při špatných životních rozhodnutích jejích dětí. A byla jsem to já, ke komu se obracela o útěchu, když se objekt její lásky oženil s jinou ženou.

Nemělo by to všechno za něco stát? A vzhledem k těmto známostem, proč by se se mnou necítila dobře, kdyby si to se mnou vyříkala?

Na druhou stranu nikdy neprojevila zájem o mou spisovatelskou kariéru ani nepřišla na žádnou z mých knižních akcí nebo přednášek. Ale to mi nevadilo. Svěřil jsem se jí, a jak léta plynula a přátelství přicházela a odcházela, její se stala příjemnou oporou.

Pravdou je, že postupem času bylo stále jasnější, že to, co nás nejvíce spojovalo, byly společné vzpomínky na společné přátele, z nichž někteří už dávno odešli. Přesto jsem se snažil udržet naše přátelství a myslel jsem, že vydrží až do konce našich životů. Ale mýlil jsem se.

Dvě sestry sdílely kamarádku

Vím, že nejsem sama, kdo zažil „rozchod“ s kamarádkou. Sestry Barbara Baylorová a Elizabeth Mannová(příjmení byla změněna), sdílely dlouholeté přátelství s přítelem Baylorové z vysoké školy.

Ženy spolu cestovaly a přítelkyně často trávila prázdniny se sestrami a jejichrodinou. Baylor si všimla, že se její dávná kamarádka z vysoké školy, jediné dítě dotěrných rodičů, během let změnila. „Už to nebyla ta osoba, kterou jsem znala.“

Přesto přátelství pokračovalo až do svatby Mannovy nevlastní dcery. Při té přítel působil rozladěně, na náhodné otázky reagoval ostře. Po tomto dni se podle Baylorové kamarádka už neozvala,ačkoli se ji snažila kontaktovat.

„Byla jsem zmatená,“ řekla.

Sestry neví, proč se jejich kamarádka vytratila z jejich života, a spekulují o možných důvodech:

Chovala kamarádka zášť kvůli pozvání na večírek, na který Baylor před několika lety nemohla přijít? Byl Mannmerely vedlejší škodou? Nebo šlo o uvedení nového přítele do jejich rodiny? Možná šlo o sérii domnělých urážek?

Ať už ke konci přátelství vedlo cokoli, sestry se to nikdy skutečně nedozvědí, ale obě se shodují, že se jejich přítel změnil. Mannová zase přišla s pocitem, že „s přibývajícím věkem zjistíte, že někteří přátelé jsou toxičtí nebo je s nimi příliš mnoho práce“.

Přátelství se dá zachránit

Experti tvrdí, že neexistuje jediný důvod, proč se přátelství rozpadne. Některé jsou banální, jiné vážnější. Dobrou zprávou však je, že podle odborníků lze přátelství, která stojí za to udržet, zachránit lepší komunikací.

V knize Waking Up inWinter: Autorka CherylRichardsonová uvádí, že „tolik se toho píše o ukončení romantických vztahů a jen velmi málo, pokud vůbec, o rozchodu přátel“.

Richardsonová píše o ukončení jednoho ze svých vlastních dlouholetých přátelství: „Když se ohlížím za bolestí a utrpením, které provázely konec našeho přátelství, vidím Suzanne jako duchovního herce v božské hře tohoto života“.

Přátelství se mohou rozpadnout z různých důvodů. Richardsonová uvedla, že k ukončení jejího přátelství vedla změna hodnot a změna priorit. Mezi další důvody patří zrada (skutečná nebo domnělá), rozdílné kariérní cesty, manželský stav,nerovné sociální postavení, závist vrstevníků a růst různými směry.

Pokud však obě strany věří, že jejich přátelství stojí za záchranu, a jsou ochotny udělat si na sebe čas a promluvit si o tom, může přátelství vydržet turbulence a změny.

Komunikace je klíčová, uvádí se v článku, jehož spoluautorem je Dr. Andrew M. Ledbetter, profesor komunikace na Texaské křesťanské univerzitě.

Uvádí, že „síla přátelství zřejmě souvisí se schopností přátel efektivně komunikovat. V důsledku toho ti přátelé, kteří si chtějí zůstat blízcí, mohou chtít investovat čas do diskuse o tom, jak každý z nich chápe smysl světa. Takové komunikační dovednosti a vzájemné porozumění mohou přátelům pomoci úspěšně přecházet přes životní změny, které ohrožují stabilitu přátelství.“

Říká se, že ztratit přítele je někdy jako ztratit část sebe sama. S ohledem na to je možná nejmoudřejším postupem přečkat přirozený příliv a odliv přátelství, než jednat ve zlosti a spěchu.

Co si myslí mladí lidé o dlouhodobých přátelstvích? Rozpadlo se vám v pozdějším věku nějaké dlouholeté přátelství? Věděli jste, co se pokazilo? Podělte se prosím o své příběhy s naší komunitou.