2122 Engelengetal Spirituele Betekenis

Gedetailleerde betekenis van 2122 enkele cijfers

Engelgetal 2122 vertegenwoordigt een trillingsspectrum van nummer 2, nummer 1, twee (2), tweemaal verschijnend

De Twee in de boodschap van de hemel zegt dat het tijd voor u is om u zijn belangrijkste kwaliteit te herinneren – het vermogen om een compromis te vinden in elk conflict van belangen. Elke dag zullen jullie voor het probleem komen te staan van een keuze, die niet anders kan worden opgelost. Maar als je juist kiest, zullen er in de nabije toekomst geen negatieve gevolgen zijn

Met de Ene in de boodschap proberen de engelen je te kalmeren en gerust te stellen. Hoewel er enige verwarring is in uw handelen, doet dit geen afbreuk aan de juistheid van de gekozen koers. Gebruikmakend van eigenschappen van de Ene als vooruitziendheid en de adequaatheid van het zelfoordeel, kunt u uw doel steeds in het oog houden.

Het meer dan eens verschijnen van de Twee in de boodschappen van de engelen betekent dat je je de laatste tijd als een evenwichtige, harmonieuze persoonlijkheid hebt getoond en daardoor goede faam hebt verworven. U zult nog meer waardevolle geschenken van het lot krijgen, als u geen fout maakt die uw reputatie nadelig zal beïnvloeden.