Alexei Rykov

Alexei Ivanovitsj Rykov was een Russische bolsjewistische revolutionair en een Sovjet-politicus die het meest prominent was als Premier van Rusland en de Sovjet-Unie van respectievelijk 1924 tot 1929 en 1924 tot 1930. Hij was een van de aangeklaagden in de showprocessen van Jozef Stalin tijdens de Grote Zuivering.
Rykov werd in 1898 lid van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, en nadat die in 1903 in bolsjewistische en mensjewistische facties uiteenviel, sloot hij zich aan bij de bolsjewieken onder leiding van Vladimir Lenin. Hij speelde een actieve rol in de Russische Revolutie van 1905. Maanden voor de Oktoberrevolutie van 1917 werd hij lid van de Sovjets van Petrograd en Moskou, en in juli-augustus van datzelfde jaar, tijdens het Zesde Congres van de Bolsjewistische Partij, werd hij verkozen tot lid van het Centraal Comité van de Bolsjewistische Partij. Rykov, een gematigd man, kwam vaak in politiek conflict met Lenin en de radicalere bolsjewieken, maar desondanks bleek hij invloedrijk toen de Oktoberrevolutie uiteindelijk de Russische Voorlopige Regering omver wierp, en als zodanig vervulde hij vele functies in de nieuwe regering, vanaf oktober-november als Volkscommissaris voor Binnenlandse Zaken op de eerste lijst van de Raad van Volkscommissarissen, die werd voorgezeten door Lenin.