Alle heiligen in 2021

Wanneer is het Allerheiligen?

Jaar Data
2022 Nov 1
2021 Nov 1
2020 Nov 1

All Saints’ Day in Italy

All Saints’ Day, of Ognissanti, op 1 november, is een officiële feestdag in Italië. Overheidskantoren, scholen en veel particuliere bedrijven zijn gesloten. Het openbaar vervoer rijdt volgens de dienstregeling op zondag.

Wanneer is het Allerheiligen?

Alle heiligen worden over het algemeen gevierd op 1 november als een herdenkingsdag voor alle christelijke heiligen. Het kan ook bekend staan als All Hallows’ Day, Solemnity of All Saints, Hallowmas, of Feast of Saints.

Tradities van Allerheiligen

De oorsprong van Allerheiligen kan teruggaan tot een Grieks-christelijke traditie uit de 4e eeuw, toen een feest werd gehouden om heiligen en martelaren te eren op de zondag na Pinksteren.

De eerste Allerheiligen die werd opgetekend vond plaats op 13 mei 609 CE toen Paus Bonifatius IV het Pantheon in Rome in ontvangst nam als geschenk van Keizer Phocas. De paus wijdde de dag in als een feestdag ter ere van de Heilige Maagd en alle martelaren.

In 835 CE, tijdens het bewind van paus Gregorius III, werd het feest verplaatst naar 1 november en werd het uitgebreid met het eren van alle heiligen. Waarschijnlijk werd 1 november opzettelijk gekozen om het heidense dodenfeest Samhain te vervangen. De nacht voor Samhain was een tijd waarin kwade geesten door het land zwierven op zoek naar mensen. Om de geesten te verwarren, verkleedden mensen zich als wezens. Deze traditie werd voortgezet nadat 1 november een christelijk feest werd, vandaar de naam Halloween – wat een verkorte versie is van All Hallows Eve.

De dag overleefde de Reformatie, hoewel de protestanten hem combineerden met Allerzielen, dat op 2 november viel.

De dag werd in 1770 afgeschaft als kerkelijk feest, maar wordt nog door veel kerken gevierd op de eerste zondag in november.

In het rooms-katholicisme is Allerheiligen een Heilige Dag van Verplichting. Dit betekent dat katholieken op die datum naar de mis moeten gaan, tenzij er een goede reden is om niet te komen, zoals ziekte. De feestdag wordt meestal gevierd met het voorlezen van de zaligsprekingen, acht zegeningen uit Jezus’ Bergrede uit het evangelie van Matteüs.

De laatste jaren is het in veel kerken gebruikelijk geworden om op de dag zelf degenen te herdenken die in de loop van het jaar zijn gestorven.

De traditie om op de avond voor Allerheiligenavond kaarsen op de graven te plaatsen, wordt steeds gebruikelijker.

Alle Heiligen over de hele wereld

Finland, Zweden

In Finland en Zweden wordt Allerheiligen gevierd op de zaterdag tussen 31 oktober en 6 november.

Nederland

In Nederland wordt deze feestdag op de eerste zondag van november gevierd, maar het is geen officiële feestdag.

De Amerikaanse traditie van Halloween wordt steeds populairder onder Italiaanse kinderen die ‘dolcetto o scherzetto’ roepen als ze gaan trick or treating. Allerheiligen blijft een veel traditionelere Italiaanse feestdag, die wordt gevolgd door Allerzielen, waarop veel Italianen naar huis gaan om bij familie te zijn en hun respect te betuigen aan dierbare overleden familieleden.

Op Allerzielen (Italiaans: la commemorazione dei defunti) is het traditioneel om zoetigheden te eten zoals ‘fave dei morti’. In de Romeinse oudheid dacht men dat zwarte tuinbonen symbool stonden voor de zielen van de doden. De bonen maakten deel uit van de begrafenisrechten en werden over de schouders van de rouwenden gegooid om de doden te eren. In Perugia ontstond zo de gewoonte om koekjes te bakken die “fave dei morti” worden genoemd.

Het is traditie om op Italiaanse begraafplaatsen chrysanten te plaatsen op de graven van overleden familieleden.