Oscar Wilde over kunst

In 1890, na de publicatie van Oscar Wilde’s roman, The Picture of Dorian Gray, schreef een geïntrigeerde jonge fan genaamd Bernulf Clegg een brief aan de auteur en vroeg hem een nu beroemde regel uit te leggen die in het voorwoord stond: “Alle kunst is vrij nutteloos.”

Tot Clegg’s verbazing, Wilde antwoordde met de handgeschreven brief hieronder te zien.

Transcript volgt.

Image: The Morgan

16, TITE STREET,
CHELSEA. S.W.

Meneerwaarde heer

Kunst is nutteloos omdat het slechts ten doel heeft een stemming te scheppen. Het is niet bedoeld om te instrueren, of om actie op enige manier te beïnvloeden. Het is buitengewoon steriel, en de noot van haar plezier is steriliteit. Als de beschouwing van een kunstwerk gevolgd wordt door enige activiteit, is het werk ofwel van een zeer tweederangs orde, ofwel is de toeschouwer er niet in geslaagd de volledige artistieke indruk te realiseren.

Een kunstwerk is nutteloos zoals een bloem nutteloos is. Een bloem bloeit voor haar eigen vreugde. Wij genieten een ogenblik door er naar te kijken. Dat is alles wat er te zeggen valt over onze relatie tot bloemen. Natuurlijk kan de mens de bloem verkopen, en haar zo nuttig voor hem maken, maar dit heeft niets met de bloem te maken. Het maakt geen deel uit van haar essentie. Het is toevallig. Het is een verkeerd gebruik. Dit alles is, vrees ik, erg onduidelijk. Maar het onderwerp is lang.

Terecht van u,

Oscar Wilde