Oscar Wilde o umění

V roce 1890, po vydání románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye, napsal autorovi zaujatý mladý fanoušek Bernulf Clegg a požádal ho o vysvětlení dnes již slavné věty z předmluvy: „

K Cleggovu překvapení Wilde odpověděl ručně psaným dopisem, který vidíte níže.

Následuje přepis.

Obrázek: Morgan

16, TITE STREET,
CHELSEA. S.W.

Můj milý pane

Umění je zbytečné, protože jeho cílem je pouze vytvořit náladu. Není určeno k tomu, aby poučovalo nebo jakkoli ovlivňovalo jednání. Je skvěle sterilní a nota jeho potěšení je sterilita. Pokud po kontemplaci uměleckého díla následuje jakákoli činnost, je dílo buď velmi druhořadé, nebo se divákovi nepodařilo uskutečnit úplný umělecký dojem.

Umělecké dílo je zbytečné, jako je zbytečná květina. Květina kvete pro svou vlastní radost. Pohledem na ni získáváme okamžik radosti. To je vše, co je třeba říci o našem vztahu ke květinám. Člověk samozřejmě může květinu prodat, a tak ji učinit pro sebe užitečnou, ale to nemá s květinou nic společného. Není to součástí její podstaty. Je to náhodné. Je to zneužití. To vše je, obávám se, velmi nejasné. Ale téma je dlouhé.

Pravdivě vaše,

Oscar Wilde

.