Plánování rodiny

Poskytovatelé plánování rodiny mohou s klienty hovořit o tom, jak se mohou chránit jak před pohlavně přenosnými infekcemi, včetně HIV, tak před těhotenstvím (dvojí ochrana).

Volba strategie dvojí ochrany

Každý klient plánování rodiny musí myslet na prevenci pohlavně přenosných infekcí, včetně HIV – dokonce i lidé, kteří předpokládají, že jim žádné riziko nehrozí. Poskytovatel může probrat, v jakých situacích je člověk vystaven zvýšenému riziku STI, včetně HIV (viz Kdo je ohrožen?), a klienti se mohou zamyslet nad tím, zda se tyto rizikové situace vyskytují v jejich vlastním životě. Pokud ano, mohou zvážit 5 strategií dvojí ochrany.

Jedna osoba může v různých situacích používat různé strategie; jeden pár může používat různé strategie v různých obdobích. Nejlepší strategie je ta, kterou je člověk schopen účinně praktikovat v situaci, které čelí. (Dvojí ochrana nemusí nutně znamenat jen používání kondomů spolu s jinou metodou plánování rodičovství.)

Strategie 1: Při každém pohlavním styku používejte správně mužský nebo ženský kondom.

  • Jedna metoda pomáhá chránit před těhotenstvím a pohlavně přenosnými chorobami, včetně HIV.
Strategie 2: Důsledné a správné používání kondomů plus další metoda plánování rodičovství.

  • Pomáhá dodatečné ochraně před otěhotněním v případě, že kondom není použit nebo je použit nesprávně.
  • Může být dobrou volbou pro ženy, které chtějí mít jistotu, že se vyhnou těhotenství, ale nemohou vždy počítat s tím, že jejich partneři kondomy použijí.
Strategie 3: Pokud oba partneři vědí, že nejsou infikováni, použijí jakoukoli metodu plánování rodiny, aby zabránili otěhotnění a zůstali ve vzájemně věrném vztahu.

  • Mnoho klientů plánování rodiny bude spadat do této skupiny a budou tak chráněni před pohlavně přenosnými chorobami, včetně HIV.
  • Záleží na komunikaci a důvěře mezi partnery.
Další strategie, které nezahrnují používání antikoncepce, zahrnují:
Strategie 4: Věnovat se pouze bezpečnějším sexuálním intimnostem, které se vyhýbají pohlavnímu styku nebo jinak zabraňují vzájemnému kontaktu spermatu a vaginálních tekutin s pohlavními orgány.

  • Tato strategie nezabrání syfilis, genitálnímu herpesu ani infekci lidským papilomavirem. Ty se šíří kontaktem kůže na kůži.
  • Záleží na komunikaci, důvěře a sebekontrole.
  • Pokud je tato strategie pro danou osobu první volbou, je nejlepší mít po ruce kondomy pro případ, že pár bude mít sex.
Strategie 5: Odložit nebo se vyhnout sexuální aktivitě (buď se vyhnout sexu kdykoli, kdy by mohl být rizikový, nebo se zdržet delší dobu).

  • Pokud je tato strategie pro danou osobu první volbou, je nejlepší mít po ruce kondom pro případ, že pár bude mít sex.
  • Tato strategie je vždy k dispozici pro případ, že kondom není po ruce.

Lidé s vysokým rizikem nákazy HIV mohou užívat PrEP – předexpoziční profylaxi. Tato každodenní léčba perorálními antiretrovirovými léky výrazně snižuje pravděpodobnost nákazy v případě kontaktu s HIV. PrEP může být součástí jakékoli strategie dvojí ochrany. PrEP lze používat spolu s kondomy a jakoukoli jinou metodou plánování rodičovství. Současné užívání PrEP a hormonální antikoncepce nesnižuje účinnost ani jedné z nich.

Mnoho klientů bude potřebovat pomoc, podporu a vedení, aby jejich strategie dvojí ochrany byla úspěšná. Mohou například potřebovat pomoc s přípravou na rozhovor s partnerem o ochraně před pohlavně přenosnými chorobami, naučit se používat kondomy a další metody a zvládnout praktické záležitosti, například kde získat zásoby a kde je uchovávat. Pokud můžete s těmito záležitostmi pomoci, nabídněte svou pomoc. Pokud ne, odkažte klienta na někoho, kdo může poskytnout další poradenství nebo rozvoj dovedností, například hraní rolí pro nácvik vyjednávání o používání kondomů.