Alegoria vs Przypowieść vs Mit vs Baśń

Alegoria, Przypowieść, Mit i Baśń są porównywalne jako formy literackie, które zazwyczaj opowiadają historię w celu przedstawienia prawdy lub wyegzekwowania morału.

Alegoria ukrywa swoje prawdziwe znaczenie (jej sens podstawowy lub alegoryczny), pozostawiając je do wywnioskowania z historii, którą opowiada (sens zewnętrzny lub dosłowny). Jej postacie i zdarzenia są zatem albo figuratywne lub typowe; służą jako przynęta do rozważania nudnych lub nieprzyjemnych prawd (jak w „Postępie Pielgrzyma” Bunyana), jako stopniowe podejście do zrozumienia idei zbyt trudnych dla zwykłego człowieka (jak w „Boskiej Komedii” Dantego), lub jako płaszcz do ataku na osoby (jak w „Absalomie i Achitofelu” Drydena) lub do ujawnienia wad i głupstw (jak w „Podróżach Guliwera” Swifta).

Gdy alegoria jest bardzo krótka i prosta i opowiada lub opisuje znane zdarzenie w przyrodzie lub życiu, które przez analogię przekazuje duchową prawdę, nazywana jest przypowieścią. Termin ten jest szczególnie stosowany do krótkich alegorii używanych przez Jezusa w jego kazaniach (jak ten porównujący królestwo niebieskie do wzrostu ziarnka gorczycy).

Mit jest stosowany do rodzaju krótkiej alegorii używanej szczególnie przez Platona w wyjaśnianiu trudnej koncepcji filozoficznej. Takie mity są z reguły wymyślone, a ich postacie i zdarzenia są czysto zmyślone.

W bajce morał jest zwykle jasno określony na końcu. Jej bohaterami są zwierzęta (jak w Folwarku zwierzęcym Orwella) lub rzeczy nieożywione, które mówiąc i działając jak istoty ludzkie, odzwierciedlają słabości i szaleństwa ludzi.

.