Alison Simmons – Ludzie – Instytut Berggruena

Biografia

Alison Simmons, członek jury dorocznej Nagrody Berggruena, jest profesorem filozofii Samuela H. Wolcotta i profesorem Harvard College na Uniwersytecie Harvarda. Doktorat z filozofii otrzymała w 1994 roku na Uniwersytecie Pensylwanii. Jej głównym obszarem badań i nauczania jest filozofia wczesnonowożytna (XVII i XVIII wiek), ze szczególnym uwzględnieniem teorii umysłu, relacji między umysłem a ciałem, relacji między umysłem a światem oraz sposobu, w jaki nasze rozumienie tych relacji zmieniało się od klasycznej filozofii greckiej do współczesnej. Obecnie pisze książkę zatytułowaną Beyond Dualism: Descartes on the Human Condition . Redaguje również interdyscyplinarną książkę na temat świadomości dla serii Oxford Philosophical Concepts. Ostatnie artykuły obejmują „Leibnizian Consciousness Re-Considered”, „Sensory Perception of Body: Meditation 6.5”, „Cartesian Consciousness Reconsidered”, „Re-Humanizing Descartes”, „Sensation in the Malebranchean Mind” oraz „Guarding the Body: A Cartesian Phenomenology of Perception”. Na Harvardzie profesor Simmons był współprzewodniczącym grupy zadaniowej ds. kształcenia ogólnego w latach 2006-2007, która opracowała nowy program kształcenia ogólnego dla Harvard College.