Samčí parazitismus u rybářských ryb

Adaptace

Adaptace je důvod, proč je dané chování v populaci stále přítomné. Jinými slovy chování, které se v populaci šíří, musí poskytovat nějakou selekční výhodu nebo být spárováno s jiným chováním, které ji poskytuje (spandrely). Vzhledem k tomu, že chování poskytuje selekční výhodu, je položení otázky „jakou má adaptační hodnotu?“ ekvivalentní otázce, jakou fitness poskytuje dané chování.

Samčí parazitismus v kontextu ceratoidů působí dokonale, protože. Vzhledem k tomu, že ceratoidi jsou hlubokomořští živí tvorové a jsou poměrně usedlí, sotva kdy narazí na jiného příslušníka druhu (Pietsch 2005). Fitness tedy získávají do té míry, do jaké mohou udržovat pohlavní rekombinaci, zatímco zůstávají ve své hlubokomořské nice dravců. Toto chování umožňuje, aby se mořští ďasové rozptýlili do širokého okolí, a přesto se mohli pářit, kdykoli je to energeticky výhodné. Zajímavé na chimérické povaze ceratoidů je to, že se nezdá, že by existovala nějaká šance na selekci predátorských rysů samic. Je tomu tak proto, že jediná interakce samce s prostředím spočívá v tom, že si uloví partnerku a připojí se k ní. Toto chování nemá žádnou intuitivní souvislost s kondicí samic (kromě přilákání samce a výběru doby páření), a proto se zdá, že neexistuje žádný způsob, jak selektovat dobré vlastnosti samic. Ve skutečnosti se zdá pravděpodobné, že k pohlavnímu výběru vůbec nedochází a že pohlavní dimorfismus je pouze prostředkem k nalezení malých ryb ve velkém oceánu (Volrath 1998). Na obrázku níže (nahoře uprostřed) je pravděpodobně nejmenší pohlavně dospělý obratlovec na světě o velikosti 6,2 mm. Jeho varlata tvoří 22,6 % délky těla (Pietsch 2005). Skutečnost, že tyto miniaturní rybky dokážou v hlubokém oceánu chemicky najít samici a přichytit se na ni, je ohromující.

Samec

Pietsch (2005)

.