Sixtus IV

Eraicon-Individuals.png

Smallwikipedialogo.png

Papež Sixtus IV (1414 – 1484), rodným jménem Francesco della Rovere, byl papežem v letech 1471 až 1484. Proslul svou podporou a účastí na Pazziho spiknutí. Zasloužil se také o nastolení renesanční éry v Římě. Jeho synovec Giuliano della Rovere se měl stát papežem Juliem II.

Biografie

Krátce po jeho zvolení papežem v roce 1471 ho navštívil Giovanni Auditore jménem Lorenza de‘ Medici, faktického vládce Florencie. Giovanni se snažil zajistit novému papeži podporu Medicejské banky a po vyjednávání byl úspěšný.

Přibližně v roce 1474 papež daroval panství města Imola v Romagni svému synovci Girolamovi Riario jako věno za jeho sňatek s Caterinou Sforza; takový nepotismus byl v té době běžný.

K roku 1476 byl Sixtus pod silným vlivem, i když zřejmě obezřetný, kardinála Rodriga Borgii, který byl zároveň velmistrem italských templářů. Kolem 27. prosince 1476 ho ve Vatikánu navštívil kardinál Borgia a požádal ho o podporu rodiny Pazziů v jejich plánovaném převzetí Florencie. Vzhledem k tomu, že neměl rád Lorenza de‘ Medici, který podle něj nesdílel názor Vatikánu, Sixtus operaci morálně podpořil, ale dodal, že nemůže souhlasit s vražděním, protože mu to nepřísluší, a poskytl svou vojenskou podporu pod podmínkou, že nikdo nebude zabit.

V roce 1478 Sixtus povolil zřízení španělské inkvizice na žádost Ferdinanda II. aragonského a Isabely I. kastilské, španělského krále a královny, a dovolil jim jmenovat kněze inkvizitory.

Sixtus zemřel 12. srpna 1484. Traduje se, že zemřel na následky mrtvice, kterou utrpěl poté, co si přečetl podmínky Bagnolské smlouvy, a proto jeho spojenec Ercole I. d’Este, vévoda z Ferrary, postoupil Rovigo Giovannimu Mocenigovi, benátskému dóžeti.

Za kulisami

Sixtus IV. je historická postava představená ve filmu Assassin’s Creed z roku 2009:

Historicky papež Sixtus IV. místo toho podpořil banku Pazziů, přestože dal slovo Lorenzovi de‘ Medici, že tak neučiní.

Galerie

Sixtus IV
Portrét Sixta IV

Přidat fotografii do této galerie

Vystoupení

  • Assassin’s Creed: (první výskyt)
  • Assassin’s Creed II (pouze zmínka)
  • Assassin’s Creed (film) (pouze zmínka v propagačních materiálech)