Alison Simmons – Människor – Berggruen Institute

Biografi

Alison Simmons är jurymedlem i det årliga Berggruenpriset och Samuel H. Wolcott-professor i filosofi och Harvard College Professor vid Harvard University. Hon disputerade i filosofi vid University of Pennsylvania 1994. Hennes huvudsakliga forsknings- och undervisningsområde är tidigmodern filosofi (1600- och 1700-talen), med särskilt fokus på teorier om sinnet, förhållandet mellan sinne och kropp, förhållandet mellan sinne och värld och hur vår förståelse av dessa förhållanden har förändrats från klassisk grekisk filosofi till nutida filosofi. Hon skriver för närvarande på en bok med titeln Beyond Dualism: Descartes on the Human Condition . Hon redigerar också en tvärvetenskaplig bok om medvetande för serien Oxford Philosophical Concepts. Bland de senaste artiklarna kan nämnas ”Leibnizian Consciousness Re-Considered”, ”Sensory Perception of Body: Meditation 6.5”, ”Cartesian Consciousness Reconsidered”, ”Re-Humanizing Descartes”, ”Sensation in the Malebranchean Mind” och ”Guarding the Body”: En cartesiansk fenomenologi om perception”. På Harvard var professor Simmons medordförande i 2006-2007 års arbetsgrupp för allmän utbildning, som utarbetade ett nytt program för allmän utbildning för Harvard College.