Oscar Wilde om konst

Inom 1890, efter publiceringen av Oscar Wildes roman The Picture of Dorian Gray, skrev en intresserad ung beundrare vid namn Bernulf Clegg till författaren och bad honom förklara en numera berömd rad i förordet: ”All konst är helt värdelös.”

Till Cleggs förvåning svarade Wilde med det handskrivna brev som syns nedan.

Transkriptet följer.

Bild: The Morgan

16, TITE STREET,
CHELSEA. S.W.

My dear Sir

Konst är värdelös eftersom dess syfte helt enkelt är att skapa en stämning. Den är inte avsedd att instruera eller att påverka handling på något sätt. Den är superbt steril, och tonen av dess njutning är sterilitet. Om betraktandet av ett konstverk följs av någon form av aktivitet är verket antingen av mycket andra rang, eller så har åskådaren misslyckats med att förverkliga det fullständiga konstnärliga intrycket.

Ett konstverk är värdelöst som en blomma är värdelös. En blomma blommar för sin egen glädje. Vi får ett ögonblick av glädje genom att titta på den. Det är allt som finns att säga om vårt förhållande till blommor. Naturligtvis kan människan sälja blomman och på så sätt göra den användbar för henne, men detta har ingenting med blomman att göra. Det är inte en del av blommans väsen. Det är en tillfällighet. Det är ett missbruk. Jag är rädd att allt detta är mycket oklart. Men det är ett långt ämne.

Sanningen är din,

Oscar Wilde