Venous Stenting Procedure Found to Improve Head Pressure and Vision Loss

Liz Verostek var 29 år gammal när hon började få svår huvudvärk som ökade i intensitet och frekvens med tiden. Hon provade allt – från medicin till akupunktur – men ingenting lindrade smärtan. Och det blev bara värre: Verostek konfronterades senare med syn- och hörselnedsättning.

Hon gick från läkare till läkare, men ingen kunde fastställa orsaken till hennes tillstånd. År 2014, sju år efter det att huvudvärken började, märkte Verosteks neurolog att hennes synnerv såg onormal ut och skickade henne till akutmottagningen, där hon slutligen diagnostiserades med ett tillstånd som kännetecknas av ökat tryck i kraniet och som ofta utvecklas hos överviktiga, unga kvinnor.

”Min huvudvärk utvecklades till den grad att den var konstant”, säger Verostek. ”Två veckor efter min diagnos förlorade jag synen på mitt vänstra öga, min hörsel höll på att försvinna och jag var i princip sängliggande.”

Bilateral transverse sinus stenosis (vener i blått)

Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH), även känd som pseudotumor cerebri, är ett tillstånd som drabbar cirka 100 000 amerikaner, främst unga kvinnor. Tillståndet orsakas av ansamling av cerebrospinalvätska (CSF) i hjärnan och yttrar sig vanligtvis med huvudvärk och synförlust eller andra visuella symtom. Traditionellt sett omfattar behandlingen av IIH läkemedlet acetazolamid, som minskar produktionen av CSF-vätska, eller ett kirurgiskt ingrepp som kallas shuntning, vilket innebär att man sätter in ett rör i hjärnan som dränerar överflödig CSF-vätska.

”Dessa behandlingar fungerar ofta mycket bra i början, men i det långa loppet finns det en risk för att de misslyckas eller att man måste återgå till behandling”, säger dr. Athos Patsalides, docent i radiologi inom neurologisk kirurgi vid Weill Cornell Medicine.

Nyare forskning visade att många patienter med IIH har förträngda vener i hjärnan, vilket leder till ansamling av vätska i hjärnan och en ökning av det intrakraniella trycket.

Dr Patsalides och dr Marc Dinkin, biträdande professor i oftalmologi, oftalmologi i neurologi och oftalmologi i neurologisk kirurgi vid Weill Cornell Medicine, har undersökt förfarandet med stentning av venösa sinus, ett minimalt invasivt kirurgiskt ingrepp som syftar till att behandla stenos i venösa sinus och därmed det förhöjda intrakraniella trycket vid IIH.

Venstenosen löste sig efter placering av en stent (röd)

Venussinus stenting-förfarandet innebär att en stent sätts in i hjärnan för att vidga de förträngda venerna. Ingreppet görs genom ett litet snitt i överbenet. I en studie som publicerades den 23 augusti i Journal of Neuro-Ophthalmology ledde dr Patsalides och dr Dinkin en klinisk prövning – den första i USA – för att fastställa säkerheten och effekten av stentning av venös sinusstenos, särskilt när det gäller att förebygga synförlust. De rekryterade Verostek och 12 andra patienter med de svåraste fallen av IIH som inte svarade bra på andra former av behandling för att delta. Alla patienter behandlades vid Weill Cornell Medicine.

”Jag läste på nätet att folk var tvungna att göra om sin shuntoperation flera gånger eller fick infektioner”, säger Verostek. ”Efter min diagnos var allt jag såg en dyster framtid, tills jag presenterades för ett nytt alternativ.”

Undersökarna fann att alla patienter som genomgick stentning för venös sinusstenos hade en signifikant förbättring av det intrakraniella trycket och alla visuella parametrar. Huvudvärk förbättrades också hos de flesta patienter.

”Som neurooftalmolog var min primära oro synförlusten, så jag var mycket glad över att se så mycket förbättring”, säger den första författaren Dr. Dinkin.

En oväntad upptäckt var upplösningen av pulserande tinnitus – ett försvagande tillstånd som gör att patienterna hör ett ”susande” ljud i öronen – för varje patient som hade det före ingreppet, säger den förste författaren Dr. Patsalides, som också är interventionell neuroradiolog vid NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

Verostek behandlades framgångsrikt med stentförfarandet för venösa sinus i december 2014. ”Det svischande ljudet var det konstigaste; det lät som om jag följdes av en takfläkt”, sade Verostek. ”Men bokstavligen i samma ögonblick som jag vaknade upp efter ingreppet kunde jag höra igen. Om det var den enda vinsten med behandlingen hade jag varit nöjd.”

Optisk nervs utseende, visuell karta och ryggmärgsvätsketryck före och efter venös stentning. Observera att båda synnerverna (vänster panel) är kraftigt svullna före stentning men återgår till ett platt tillstånd med tydliga gränser efter stentning. Synfälten (mitten) visar synen ut ur varje öga ur patientens perspektiv (vita fläckar är intakta, mörka fläckar saknas). Lägg märke till förbättringen efter behandlingen. Spinalvätsketrycket (högra panelen) halverades nästan efter stentning.

Weill Cornell Medicine-forskare håller nu på att utforma en randomiserad head-to-head-studie mellan stentning av venösa sinus och shuntning. De hoppas kunna visa att stentning har minst samma resultat som shuntning: förbättring av synen samt livskvalitet. ”Jag är optimistisk när det gäller den här behandlingen och hoppas att det är en långsiktig, bättre lösning”, säger dr Patsalides. 21 oktober publicerades dessa specifika resultat i PLoS ONE. ”För vissa patienter är den pulserande tinnitusen så försvagande att den har en negativ inverkan på det dagliga livet”, sade dr Patsalides. ”De kan inte fokusera eller umgås. Så vi fann att för dessa patienter kan venös sinusstentning vara en effektiv behandling.”

Verostek, som inte längre får IIH-relaterad huvudvärk och har återfått synen på sitt vänstra öga, sade att hon inte kunde föreställa sig ett liv utan operationen. ”Jag har den högsta rekommendationen för den och jag hoppas att det långsiktiga målet är att göra detta till den primära operationen för att behandla IIH i motsats till ett sekundärt alternativ”, sade hon.