Invasieve uitheemse planten

Beschrijving

Invasieve uitheemse planten vormen wereldwijd een grote bedreiging voor de landbouw, het natuurlijke milieu en de bestaansmiddelen en vormen een uitdaging voor de ontwikkeling. Dit is in het bijzonder het geval voor diegenen die leven en werken in landelijke gebieden. Dit boek brengt voor het eerst een groot aantal specialisten op het gebied van invasieve planten uit de Aziatisch-Pacifische regio samen, die hun ervaring met de aanpak van het probleem en het leveren van oplossingen delen. Mikania micrantha wordt gebruikt als casestudy in het boek omdat het een goed voorbeeld is van veel van de problemen die moeten worden aangepakt. Deze neotropische klimplant is een belangrijk onkruid in de tropische vochtige zones van de regio, waar hij de agroforestry, de huistuinen, de natuurlijke bossen en de plantageproductiesystemen verstikt.
Het boek legt de nadruk op de sociale en economische implicaties van de invasie van planten, en bespreekt de directe gevolgen voor de bestaansmiddelen en de biodiversiteit. Het legt uit hoe verschillende benaderingen van beheer, met inbegrip van traditionele ecologische kennis en klassieke biologische bestrijding, de sleutel kunnen zijn tot het leveren van duurzame oplossingen, waarbij de nadruk ligt op ervaringen in India, Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea en China. Ook het gebruik van beleidskaders bij biologische bestrijding en andere beheersmaatregelen wordt beschreven.
Kernpunten:
– Empirisch werk uit een breed scala van geografische gebieden
– Onderzoekt de grootschalige multisectorale gevolgen van individuele invasieve soorten
– Beschouwt de praktische aspecten van beleidsontwikkeling en -implementatie
– Laat zien hoe managementoplossingen voor invasieve soorten haalbaar zijn
Dit boek zal van waarde zijn voor managementbeoefenaars, onderzoekers, studenten en ambtenaren in beleid, quarantaine, en landbouwafdelingen die het belang van invasies van uitheemse planten in hun landen willen begrijpen.