247 Engelengetal Spirituele Betekenis

Gedetailleerde betekenis van 247 enkele cijfers

Engelgetal 247 vertegenwoordigt een reeks trillingen van nummer 2, nummer 4, zeven (7)

De Twee in de boodschap van de hemel zegt dat het tijd voor u is om u zijn belangrijkste kwaliteit te herinneren – het vermogen om een compromis te vinden in elk conflict van belangen. Elke dag zul je nu voor het probleem komen te staan van een keuze, die niet anders kan worden opgelost. Maar als u juist kiest, zullen er in de nabije toekomst geen negatieve gevolgen zijn

De Vier in de boodschap van de engelen geeft aan dat u de uitdrukking “uw geluk verdienen” verkeerd opvat. De aanleg om te werken is de meest waardevolle menselijke eigenschap. Maar werk is niet het enige bestanddeel van het leven, net zoals salaris niet het enige criterium is voor de beoordeling van een menselijke persoonlijkheid. Zoek naar andere leidende principes.

De Zeven in de boodschap van de engelen betekent dat u bent opgehouden het verschil te zien tussen uw capaciteiten en uw plichten. Het feit dat anderen uw talenten niet bezitten is geen reden om “dienaar voor iedereen” te worden en het werk van een ander op u te nemen. Bedenk dat het bijna onmogelijk zal zijn om u ervan te ontdoen.