Wanneer de persoon met dementie niet weet dat hij beperkingen heeft – Anosognosia

Wanneer u getuige bent van de geleidelijke achteruitgang van iemand is een van de uitdagende en pijnlijke onderdelen van de zorg voor een familielid met dementie. Wanneer u probeert de veranderingen in geheugen en vaardigheden te bespreken, kan de persoon met dementie defensief, geagiteerd en depressief worden en ontkennen dat er iets mis is. Dit kan bij u even sterke emoties opwekken, omdat u zich zorgen maakt over de veiligheid van de persoon, gefrustreerd bent en niet goed weet hoe u ermee om moet gaan. Het lijkt wel alsof de persoon met dementie geen idee heeft dat hij of zij symptomen vertoont en dat zijn of haar vermogens aan het veranderen zijn. Wat is er echt aan de hand?

Weet de persoon niet dat hij dementie heeft?

Het kan zijn dat ze dat niet weten. Wat kan worden gezien als ontkenning of koppig zijn, kan in feite een gebrek aan bewustzijn zijn dat er tekortkomingen zijn. De medische term hiervoor is “anosognosia” en betekent “zonder kennis van ziekte”. Wanneer anosognosie optreedt, is er een beperkt vermogen om inzicht te hebben in iemands ware vermogens. Dit kan selectief of volledig zijn, en het kan invloed hebben op het geheugen, het algemene denkvermogen, de emoties en de lichamelijke vermogens. Dit is een neurologisch probleem dat resulteert in schade aan bepaalde delen van de hersenen. Het is mogelijk dat de persoon voor wie u zorgt de symptomen van dementie niet herkent omdat:

 • hij of zij de diagnose misschien is vergeten door de effecten die dementie op het geheugen kan hebben (geheugenverlies) en dus geen inzicht heeft in eventuele symptomen die met dementie te maken hebben.
 • Zij zijn zich niet bewust van de impact die de symptomen van dementie op hun dagelijks leven hebben gehad en zijn zich er misschien niet van bewust dat zij zich niet zelfstandig kunnen redden.

Voorbeelden van hoe “Anosognosia” eruit kan zien wanneer je zorg verleent aan iemand met dementie:

 • Mijn moeder blijft volhouden dat ze kan rijden, ook al heeft haar dokter haar haar rijbewijs moeten afnemen. Ze vraagt me vaak waar de autosleutels zijn en wordt verdrietig en boos als ik haar vertel dat ze niet meer kan rijden.
 • Mijn vrouw houdt ervan om etentjes te organiseren en uitgebreide maaltijden te bereiden voor onze gasten. Sinds bij haar de ziekte van Alzheimer is vastgesteld, heb ik gemerkt dat ze vaak recepten door elkaar haalt en het niet meer kan zoals vroeger, maar ze laat me haar niet helpen en wordt boos als ik het aanbied.
 • Mijn man wandelt graag in de ravijnen bij ons huis, maar onlangs verdwaalde hij en het was een zeer stressvolle situatie voor mij. Hij lijkt dit niet te waarderen en zal proberen dagelijks het huis te verlaten voor zijn gebruikelijke wandeling. Hij luistert niet naar me en we eindigen met ruzie.

Hoe ga je om met anosognosie?

Dingen die u moet onthouden:

 • Een persoon met dementie kan wisselende niveaus van bewustzijn hebben met betrekking tot zijn aandoening.
 • Anosognosie is niet in ontkenning zijn of koppig zijn. Het is een aandoening die de hersenen op neurologisch niveau kan aantasten.
 • Een gebrek aan bewustzijn op het ene gebied betekent niet noodzakelijk een gebrek aan bewustzijn op een ander gebied. Iemand kan bijvoorbeeld inzien dat zijn mobiliteit afneemt en instemmen met het gebruik van een stok, maar niet weten dat hij de kachel niet meer kan gebruiken.

Tips en strategieën om te reageren op anosognosie

Aanpassing van activiteiten van het dagelijks leven:

 • Laat de persoon voor wie u zorgt de dingen doen die hij nog veilig kan doen. Als hij bijvoorbeeld nog de was kan opvouwen, laat hem dat dan doen. Of geef ze kleding om te vouwen waarvan het niet uitmaakt hoe het gevouwen is, zoals handdoeken.
 • Als ze gewend zijn de rekeningen per cheque te betalen, geef ze dan een oud chequeboekje dat ze kunnen gebruiken zodat ze nog steeds aan dat gedrag kunnen meedoen.
 • Suggestie om samen activiteiten te ondernemen. Kook bijvoorbeeld samen een recept en laat de persoon meedoen op een manier waartoe hij nog in staat is.

Coping- en communicatiestrategieën:

 • Vat het niet persoonlijk op: Anosognosie kan ertoe leiden dat de persoon met dementie kwetsende dingen zegt. Hoe moeilijk het ook kan zijn, probeer te onthouden dat het de ziekte is die praat en vat het niet persoonlijk op.
 • Is het veilig of onveilig: Voordat u ingrijpt, moet u zich afvragen of wat de persoon doet onveilig is. Als het niet onveilig is, kun je besluiten om niet in te grijpen.
 • Sluit aan bij hun emoties, in plaats van te redeneren: Je kunt niet redeneren met iemand die anosognosie heeft, dus hoe verleidelijk het ook kan zijn, probeer de persoon met dementie er niet van te overtuigen om dingen vanuit jouw perspectief te zien. Probeer in plaats daarvan aan te sluiten bij de emoties van de persoon.
 • Controleer eerst je emoties: Als de persoon met dementie op het punt staat om een activiteit te ondernemen die zijn veiligheid in gevaar brengt, wees je dan bewust van je eigen emoties. Neem even de tijd om uzelf te reguleren voordat u begint.
 • Mee eens zijn, de waarheid verdraaien en afleiden: als de persoon met dementie bijvoorbeeld boos is dat hij niet kan rijden, leef dan mee met zijn boosheid (geef toe dat het moeilijk is), zeg dat de auto in de garage staat voor reparatie (verdraai de waarheid), en stel een activiteit voor waarvan u weet dat hij die leuk zou vinden (afleiden).